Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2010

Riitta Eronen

Kirjoja

Arkipäivä ja isäkuukausi sekä muita Kelan sanoja

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan palvelut koskevat suomalaisia lapsilisäikäisistä eläkeläisiin.  Lukuisien hyvinvointiyhteiskuntamme palvelujen saaminen edellyttää asioimista Kelan kanssa, joten  Kelassa käytetty kieli koskettaa laajasti suomalaisia. Kelan palvelut ja etuudet perustuvat lakeihin, joista on siirtynyt käsitteitä ja rakenteita hakemus- ja päätöskieleen. ”Kela-kieli” voi tuntua hankalalta, vaikka sitä pyritään selkeyttämään eri tavoin. (Ks. esim. Kaino Laaksosen artikkelia  Kielenhuoltajana Kelassa, Kielikello 4/2003). Tässä on onnistuttukin, sillä Kela on saanut Selkokeskukselta Vuoden selväsanaisen arvonimen. Kielitoimiston kouluttajat ovat tehneet yhteistyötä Kelan kanssa, ja sen kieltä on tutkittu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkakielihankkeissa.

Keskeinen osa Kelan kieltä ovat termit. Niistä on tänä vuonna (2010) ilmestynyt Kelan ja Sanastokeskus TSK:n  yhteistyönä laadittu ”Kelan terminologinen sanasto. Terveyteen liittyvät käsitteet”, joka on julkaistu sekä sähköisenä että painettuna. Sanastotyön tavoitteena on ollut yhtenäistää Kelan hoitamaa sosiaaliturvaan liittyvää viestintää. Sanastossa ovat mukana mm. sairausvakuutukseen, vammaisetuuksiin ja kuntoutukseen sekä eläkkeisiin liittyvät termit, mutta  mukaan on otettu myös lääkkeisiin ja työkyvyttömyyteen liittyviä termejä. Kaikkiaan sanastossa on tiedot noin 300 käsitteestä. Sanastosta selviävät termien suositeltavat muodot, merkitys ja mahdolliset lähikäsitteet.

Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, esimerkiksi lainvalmistelijoille, toimittajille ja kääntäjille. Siitä selviää esimerkiksi, että eläkettä nauttivasta käytettävä termi on  eläkkeensaaja, ei eläkeläinen. Perusteluna on se, että lapsikin voi olla eläkkeensaaja, mutta lasta ei kutsuta eläkeläiseksi. Lisäksi todetaan, että eläkeläinen-sanaa käytetään yleiskielessä viittaamaan täysi-ikäiseen eläkkeensaajaan, kun taas Kelan tilastoissa käytetään termiä eläke-etuutta saava. Sanasto kertoo, että työelämästä tuttu lyhenne ASLAK tulee sanoista ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus. Sanasto sopii siis paitsi asiantuntijoille myös meille tavallisille sosiaaliturvan käyttäjille, joita kiinnostaa vaikkapa, mikä muodoista eResepti, e-resepti ja sähköinen resepti on suositeltavin, onko isäkuukausi virallinen termi tai mitä tarkoittaa arkipäivä.

arkipäivä
sv vardag
muu kuin pyhä- tai juhlapäivä

Lauantai on siis arkipäivä. Yleiskielessä arkipäivällä tarkoitetaan yleensä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin, muttei lauantaita ja sunnuntaita. Myös aatot, kuten juhannusaatto, ovat arkipäiviä, elleivät ne osu sunnuntaille. Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisia päivärahoja maksetaan arkipäiviltä.

Kelan terminologinen sanasto. Terveyteen liittyvät käsitteet. Toim. Sirpa Suhonen. Kela ja sanastokeskus TSK, Helsinki 2010.
http://www.kela.fi/termit
Kielikello 4/2010
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Kielenhuoltajana Kelassa (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »