Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1994

Eija-Riitta Grönros

Yhdysverbit

Niin kutsuttujen yhdysverbien käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Nykysuomen sanakirjassa niitä on vielä hyvin vähän – osittain siksi, että monet ovat syntyneet sen ilmestymisen jälkeen, osittain siksi, että yhdysverbejä on pidetty vanhastaan ”epäsuomalaisina”. Esimerkiksi tekniikan termeistä Nykysuomen sanakirjassa on tällaisissa tapauksissa mainittu yleensä vain vastaava substantiivijohdos (kylmävalssaus), mutta ei lainkaan itse yhdysverbiä (kylmävalssata). Perussanakirjaa varten tarvittiin periaatepäätös siitä, miten tällaiset verbit esitetään. Asiaa käsiteltiin toimituksen aloitteesta suomen kielen lautakunnassa. Lautakunta katsoi, että yhdysverbit voidaan pääpiirteissään jakaa kolmeen ryhmään: hyväksyttäviin, osittain hyväksyttäviin ja muilla ilmauksilla korvattaviin. Lisäksi on sellaisia tilapäisiä muodosteita, joita ei oteta sanakirjaan lainkaan.

Hyväksyttäviä ovat sellaiset erikoisalojen termit ja vakiintuneet yleiskielen sanat, joita on vaikea korvata lyhyesti muulla ilmauksella. Ne on Perussanakirjassa esitetty infinitiivimuotoisina hakusanoina. Esimerkkeinä saattaa olla vain partisiippimuotoja, mutta persoonamuodotkin ovat silti mahdollisia:

koeajaa suorittaa koeajo, testata ajamalla. Koeajaa autoa ennen sen ostamista.

peruskorjata tehdä peruskorjaus. Talo on peruskorjattu hiljattain.

kylmävalssata met. valssata kylmänä. Kylmävalssattu teräslevy.

tyyppikatsastaa toimittaa tyyppikatsastus. Tyyppikatsastettu automalli.

Osittain hyväksyttäviä ovat verbit, joista vain esimerkiksi partisiippi on vakiintuneessa käytössä. Hakusanaksi on otettu tällöin juuri tämä muoto eikä infinitiiviä:

esitäytetty etukäteen (osittain) täytetty. Esitäytetty veroilmoituslomake.

kuviopainettu tekst. kuviolliseksi painettu. Kuviopainettu kangas.

Jotkin yhdysverbit voidaan korvata toisella ilmauksella:

poissulkea paremmin: sulkea pois; ks. sulkea.

sisäänkirjoittaa paremmin: kirjoittautua; kirjata saapuneeksi.

syväjäädyttää paremmin: pakastaa.

Tilapäisiä, usein leikillisesti käytettyjä yhdysverbejä (esim. avioerota, ampumahiihtää, ulosheittää) ei ole otettu mukaan lainkaan.

Jotkin yhdysverbit on merkitty arkikielisiksi:

ylipuhua ark. suostutella, houkutella puhumalla. Ylipuhui kaverinsa lainan takaajaksi. Leik.”Lähdetäänkö kaljalle?” ”Sait ylipuhutuksi.”Kielikello 3/1994
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »