Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1994

Marja Lehtinen

Yhdysadjektiivit

Perussanakirjan kanta ns. yhdysadjektiiveihin on jokseenkin sama kuin aiemman kielenhuollon. Asiaa käsiteltiin suomen kielen lautakunnassa Perussanakirjan toimituksen pyynnöstä, ja lautakunnan kanta oli, että radikaaleihin muutoksiin ei ole aihetta. Vieraiden kielten esikuvien mukaan muodostettujen adjektiivien kuten järvirikas, tyylipuhdas, ravinneköyhä tilalle sanakirja siis tarjoaa paremmin-viittauksen avulla suomalaisempia vaihtoehtoja samaan tapaan kuin Nykysuomen sanakirja ja enimmät kielioppaat. Yksittäisiä sanoja on lautakunnan päätöksen mukaan voitu kuitenkin esittää hyväksyttävinä, varsinkin jos niitä on vaikea korvata täsmällisesti muilla ilmauksilla. Sana-artikkelissa voi tällöin olla merkityksenselite tai selite ja synonyymivaihtoehtoja. Hyväksyttävinä Perussanakirja esittää esimerkiksi seuraavat sanat:

lähtövalmis valmis lähtöön. Lähtövalmis kuorma. Olla lähtövalmiina.

suhdanneherkkä tal. herkkä suhdannevaihteluille. Suhdanneherkkä tuotannonala.

riskialtis johon sisältyy riski t. riskejä, vaarallinen, uskalias, riskinen, ”riskaabeli”. Riskialtis hanke.

Enimmäkseen sana-artikkeleissa on kuitenkin tarjolla kotoisampia sanatyyppejä ja ilmauksia:

ravinneköyhä paremmin: vähä-, niukkaravinteinen.

huoltovapaa paremmin: huolloton, huoltoa kaipaamaton.

lapsiystävällinen 1. yhteiskunnasta, suunnittelusta tms.: lasten tarpeet huomioon ottava, lasten hyvinvointia edistävä. Lapsiystävällinen perhepolitiikka. Lapsiystävällinen [paremmin: lapsille sopiva, lasten kannalta hyvä] maaseutuympäristö. 2. ihmisestä tavallisemmin: lapsille ystävällinen, lapsista pitävä.

muotopuhdas paremmin: puhdasmuotoinen.

tunneherkkä paremmin: herkkätunteinen.

Kaikkia yhdysadjektiiveja ei sanakirjaan ole otettu hakusanoiksi, mutta neuvoa kannattaa etsiä adjektiivin jälkiosaa käsittelevästä sana-artikkelista. Tällaisia ohjeita annetaan rikas-hakusanan yhteydessä:

rikas41*A – – 2. jssak suhteessa runsas, merkityksellinen, tärkeä. a. lukumäärästä, paljoudesta: runsas, lukuisa, suuri, merkittävä, huomattava, monipuolinen. Rikas eläimistö. Rikas mielikuvitus. Olin jälleen yhtä kokemusta rikkaampi. Muistorikas paremmin: moni-, runsasmuistoinen, muistoisa. Tapahtumarikas paremmin: runsas-, monitapahtumainen, -vaiheinen, tapauksekas. Tuloksista rikas [paremmin: tuloksekas, tuloksellinen] työ. Lumirikas [paremmin: runsasluminen] talvi. Kalarikas [paremmin: kalainen, kalaisa] järvi. Idearikas [paremmin: kekseliäs] ihminen. b. Rikas kivihiilikerros. Rikas kaasuseos. Ravinne-, valkuais-, vitamiinirikas ainekoostumuksesta: jossa on jtak olennaista t. tärkeää ainetta (huomattavan) runsaasti, hyvä-, runsas(tuottoinen). paremmin: runsasravinteinen, -valkuaisinen, -vitamiininen. – –Kielikello 3/1994
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »