Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2010

Kirsi-Maria Nummila

Kirjoja

Opas verkkotekstien kirjoittamiseen ja sähköpostiviestintään

Kirjallisen viestinnän kouluttajan Katleena Kortesuon teos Tekstiä ruudullaKirjoitamme verkkoon kokoaa yhteen verkkoon kirjoitettavien ja sähköpostitse lähetettävien tekstien laatimisen periaatteet. Verkkotekstien mallit pohjautuvat  usein  painettuun tekstiin: verkkosivuille kirjoitettu artikkeli paperille painettuun kertovaan tai erittelevään tekstiin ja sähköpostiviesti perinteiseen kirjeeseen. Verkkotekstit ovat kuitenkin omia tekstilajejaan, joihin vaikuttavat erilaiset viestintävälineet ominaispiirteineen.

Verkkoviestintää tarkastellaan erityisesti tekstin ja viestinnän onnistumisen näkökulmasta. Päätavoitteena on auttaa lukijaa kirjoittamaan parempia tekstejä. Kirja painottuu työelämän viestinnän tarpeisiin; lukijakseen Kortesuo kertoo kuvitelleensa verkkokirjoittajan, tietotyöläisen tai pienyrittäjän.

Oppaassa käsitellään verkkoartikkeleita, verkkouutisia ja -tiedotteita, työelämän verkkokeskusteluja sekä ammatillisia blogeja (blogin suomenkieliseksi nimeksi ei Kortesuon mukaan sovi ehdotettu verkkopäiväkirja, joka voi joissakin tilanteissa edustaa edellisen alalajia). Lisäksi tarkastellaan sähköpostitse lähetettäviä tiedotteita ja markkinointikirjeitä, uutiskirjeitä sekä työelämän sähköpostikirjeenvaihtoa.

Kirja antaa käytännön ohjeita moniin verkkotekstien rakennetta koskeviin kysymyksiin, kuten muotoseikkoihin sekä valikon ja välilehtien informatiiviseen otsikointiin. Myös kuvituksen valintaa ja kuvatekstien ja kuvien nimiä käsitellään, sillä niiden avulla hakukoneet löytävät kuvat ja siten myös varsinaiset tekstit. Teoksen hyödyllisintä antia ovat lukuisat konkreettiset esimerkit ja selkeät ohjeet, joita ovat mm. erilaisten tekstien ja tekstin osien pituussuositukset. Varsinaiseen kirjoittamiseen Kortesuo opastaa antamalla yleisiä ja tekstilajikohtaisia ohjeita sekä painottamalla kunkin lajin erityistä tarkoitusta.

Teoksessa käsitellään myös intranetiin eli organisaation sisäiseen tietoverkkoon kirjoittamista, Facebookin ja blogien intranetille tarjoamia mahdollisuuksia sekä verkko-opistoa. Oman kokonaisuutensa muodostaa kiinnostavan Internet-sivun rakentaminen.

Sähköpostin työkäyttö on jaettu osiin viestijöiden roolin perusteella: tuttujen kollegojen kesken viestitään eri tavoin kuin asiakkaiden tai yhteistyökumppanien kanssa. Oppaassa selvitetään eri ryhmille ominaisia sähköpostiviestinnän tapoja, annetaan ohjeita esimerkiksi onnistuneeseen yrityksestä ulospäin suuntautuvaan sähköpostiviestintään ja opastetaan eräiden tarpeellisten teknisten toimintojen käytössä. Kirjassa on runsaasti ohjeita ymmärrettävän ja selkeän verkkotekstin laadintaan, ja se opastaa myös hyvään verkkokäyttäytymiseen.

Käsikirjatyyppisessä oppaassa terävät käytännön kokemukseen perustuvat huomiot on onnistuttu sanomaan selkeästi ja havainnollisesti. Näkyviin on kirjoitettu monia yksinkertaisia käytännön asioita, joista on usein vaikea löytää ohjeita tai suosituksia. Tekstiä ruudulla on odotettu verkkoviestintää käytännössä esittelevä ja konkreettisia ohjeita tarjoava tietopaketti, joka on hyödyllinen perusteos kenelle tahansa verkkoon tekstiä tuottavalle tai työssään sähköpostia käyttävälle.

Kirjoittaja on suomen kielen tutkijakoulutettava Turun yliopistossa.

Katleena Kortesuo: Tekstiä ruudulla. Kirjoitamme verkkoon. Infor 2009.

 
Kielikello 3/2010
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »