Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2010

Sirkka Paikkala

Uutisia

Läänistä aluehallintoviraston toimialue

1.1.2010 toimintansa aloittaneiden kuuden aluehallintoviraston suomen- ja ruotsinkieliset nimet määrättiin asetuksessa. Siinä ei kuitenkaan määritelty, mitä nimitystä uudesta hallintoalueesta tulee käyttää, eikä sitä, kuinka uutta aluejakoa on kutsuttava.

Valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan se, mistä ennen selvittiin lääni-sanalla, on nyt suomeksi aluehallintoviraston toimialue, ruotsiksi Regionförvaltningsverkets verksamhetsområde tai verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket ja englanniksi area of operation of the Regional State Administrative Agency.Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue on ruotsiksi Verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland ja englanniksi area of operation of the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.

Entistä läänijakoa vastaava jako on ministeriön mukaan nyt aluehallintovirastojen toimialuejako, ruotsiksiindelningen i Regionförvaltningsverkens verksamhetsområden tai  indelningen i verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken ja englanniksi breakdown of areas of operation of the Regional State Administrative Agencies.

Koska Ahvenanmaalla aluehallintoviraston tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto, viraston nimet ilmoitetaan seuraavasti: Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland - State Department of Åland. 

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten nimet eri kielillä ovat luettavissa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuilla (www.kotus.fi).
Kielikello 2/2010
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »