Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2009

Riitta Eronen

Kysyttyä

Tunti, tonni ja päivä

Kysymys: Tunnin ja tonnin lyhenteissä esiintyy kahtalaisuutta. Onko t tunnin vai tonnin lyhenne?

Vastaus: Kirjain t saattaa  tarkoittaa  molempia, sekä tonnia että tuntia. Näistä sanoista käytetään nimittäin sekä kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) standardin mukaisia tunnuksia että suomen sanoihin perustuvia lyhenteitä. Suositeltavat yleiskieliset lyhenteet suomen kielessä ovat t (= tunti) ja tn (= tonni). Tekniikan kielessä käytetään myös englantiin perustuvia tunnuksia h (engl. hour = tunti) ja t (engl. ton). Näiden lisäksi näkee joskus  käytettävän päivän lyhenteenä englannin day-sanaan perustuvaa tunnusta d. Jos sana päivä pitää lyhentää, se on meillä p. (esim. 15. p. = viidestoista päivä) tai pv (esim. 5 pv = viisi päivää).

Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI) ja yleiskieli

Sellaiset sanat kuin metri ja sekunti ovat paitsi SI-yksikköjä myös suomen yleiskielen sanoja. Vastaavat SI-tunnukset m ja s ovat samalla yleiskielisiä lyhenteitä. Sen sijaan yksikönnimen kilogramma asemesta käytetään yleiskielessä sanaa kilo. SI-järjestelmän ns. lisäyksiköistä ovat yleiskielen sanoja minuutti, tunti, vuorokausi, vuosi, litra ja tonni. Kuitenkin vain minuutin ja litran tunnukset (min ja l) ovat samoja kuin vastaavat yleiskieliset lyhenteet (tunti = t, vuorokausi = vrk, vuosi = v, tonni = tn) kanssa.

SI-järjestelmä on erityisesti luonnontieteen, tekniikan ja kaupan alojen kansainvälistä erikoiskieltä. Yleiskielisten lyhenteiden ja ajan SI-yksiköiden tunnusten välisessä työnjaossa Kielitoimisto suosittaa edelleen noudatettavaksi seuraavaa yleisperiaatetta:

Julkisessa viestinnässä tulisi käyttää ajan mittayksikköjen tunnusten (a, d) asemesta yksikön nimeä kokonaan kirjoitettuna (vuosi, vuorokausi) tai, jos lyhentäminen on tarpeen, näihin sanoihin pohjautuvia lyhenteitä v, vrk. Myös ajan ilmaus tunti olisi pyrittävä yleiskielessä kirjoittamaan lyhentämättömänä. Jos tämä ei ole mahdollista, on tapauksittain harkittava, vaatiiko asiayhteys käyttämään yleiskielistä lyhennettä (t) vai mittajärjestelmän mukaista tunnusta (h).
Kielikello 4/2009
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »