Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2008

Kysyttyä

Ovatpas hinnat halpuneet!

Kysymys: Onko olemassa verbi halpua?

Vastaus: Jos muualla maassa hinnat halpenevat, niin laajalti Pohjois-Suomessa ne halpuvat. Molempien verbien pohjana on adjektiivi halpa. Halpua kuuluu suureen u/y-johtimisten verbien joukkoon, joista enin osa on verbikantaisia eli verbistä johdettuja (jatkua, kastua, löytyä, painua). Nominikantaisiakin toki on (kuivua, kuumua, kypsyä, mustua), ja varsin paljon on myös sellaisia u/y-johdoksia, joiden kantasanaa ei enää tunneta (eksyä, istua, puhua, väsyä).

Nominikantaiset u/y-johtimiset verbit ovat merkitykseltään yleensä ns. translatiivisia muuttumisjohdoksia: ne osoittavat, että muutoksen tuloksena on kantasanan ilmaiseva ominaisuus tai tila tai sen aiempaa suurempi aste (tummua ’tulla tummaksi tai tummemmaksi’). Pohjois-Suomen murteissa Keski-Pohjanmaata ja Kainuuta myöten tunnetaan myös muita yleiskielelle outoja u/y-johtimisia verbejä kuin halpua. Näitä ovat esimerkiksi hoikkua ’laihtua, hoiketa; kaveta’, kylmyä ’kylmetä’, laiskua ’laiskistua’, nälkyä ’olla nälissään; tulla nälkäiseksi’ ja jopa arkua ’tulla araksi’.

Samankaltaisia u/y-johtimisia verbejä on myös muissa suomalais-ugrilaisissa kielissä, mutta niiden ei ole arveltu olevan yhteistä alkuperää, vaan ne ovat voineet kehittyä kussakin kielessä erikseen. Toisaalta on hyvin mahdollista, että edellä mainittuihin pohjoissuomalaisiin verbeihin on vaikuttanut pohjoissaame, sillä siellä kyseisenlaiset verbit ovat tavallisia (hálbut ’halpua’, galbmot ’kylmetä, jäähtyä; paleltua; jäätyä’, láikut ’laiskistua’, nealgut ’olla nälissään; tulla nälkäiseksi’, árgut ’tulla araksi’). Suomen ja saamen kielten rinnakkaiselo on jatkunut pitkään, ja kielen aineksia on vaihdeltu puolin ja toisin. Lainaketjut ovat toisinaan moninkertaisia, ja niinpä myös pohjoissaamen verbien hálbut, láikut ja árgut kantasanat hálbi, láiki ja árgi on alkuaan lainattu suomesta.

 
Kielikello 4/2008
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »