Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2008

Raija Moilanen

Kirjoja

Kokonaisvaltainen kirjoittaminen

Mitä kirjoittaminen on, ja miten sitä tulisi opettaa ja arvioida? Uusimpia näkemyksiä tästä esittelee Kimmo Svinhufvud kirjassaan Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Kirjassa tarkastellaan, mistä osa-alueista kirjoittaminen koostuu ja miten sitä voi välittää taitona eteenpäin. Kirja on tarkoitettu sekä kirjoittamista opiskeleville että kirjoittamista opettaville.

Kirja koostuu neljästä luvusta: ensimmäisessä kerrotaan kirjoittamisen teoriasta ja kirjoittamisesta tehdystä tutkimuksesta, toisessa käsitellään palautetta, kolmannessa kirjoittamisen ongelmia ja viimeisessä esitetään, minkälaiset keinot auttavat meitä kirjoittamaan paremmin. Jokaiseen lukuun liittyy myös tehtäviä.

Kirjoittamisen teorioiden ja tutkimusten tarkastelussa lähdetään liikkeelle kirjoittamisen jäsentelystä. Kirjoittaminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: tekstiin, kirjoittamisprosessiin ja kirjoituskulttuuriin. Kirjoittamisen opetusta esitellään siltä pohjalta, minkälaisia käsityksiä kirjoittamisesta ja sen opetuksesta on ja miten käsitykset ovat vaikuttaneet opetukseen. Uusimpia käsityksiä ovat prosessikirjoittaminen ja tekstilajiperusteinen kirjoittaminen. Kirjassa esitellään myös näkemyksiä, jotka lähestyvät kirjoittamista sosiaalisena ja sosiopoliittisena toimintana.

Palautteella on keskeinen osa kirjoittamisessa ja kirjoittamisen opetuksessa. Minkälaista palautteen pitäisi olla, minkälaisia asioita palautetta annettaessa pitäisi ottaa huomioon, mistä asioista palautetta voi antaa, ja kuka palautetta voi antaa? Palautetta voi tarkastella myös muodon ja tyylin näkökulmasta. Kirjassa pidetään keskustelevaa palautetta hyvän palautteen mallina. Sekä palautteen antaja että kirjoittaja osallistuvat keskusteluun ja tuovat esille omat näkemyksensä. Keskustelevan palautteen avulla kirjoittaja oppii kehittymään kirjoittajana ja ottamaan vastuuta omasta kirjoittamisestaan ja omista teksteistään.

Miksi kirjoittaminen ei aina suju? Onko kyse kirjoittamiseen liittyvistä vääristä käsityksistä tai asenteista vai esteistä, jotka on vaikea ylittää? Mitä näiden käsitysten oikaisemiseksi ja esteiden poistamiseksi voisi tehdä? Kirjoittaja kertoo kuudesta yleisimmistä väärinkäsityksestä ja antaa tilalle kuusi uudenlaista asennetta ja toimintatapaa.

Viimeisessä luvussa pohditaan, mitä kirjoittamisen ongelmille voisi tehdä, ja esitellään kirjoittamista edistävä toimintamalli ja käytännön apukeinoja. Lopuksi kirjoittaja esittelee oman kirjoittamisensa työkalut, 12 askeleen mallin. Malli kokoaa tiivistetysti kirjassa esitetyt ajatukset.

Kokonaisvaltainen kirjoittaminen antaa paljon pohdittavaa kirjoittamisesta ilmiönä ja kannustaa pohtimaan omaa suhdetta ja asennetta kirjoittamiseen. Vaikka kirjoittaminen on monille jokapäiväistä työtä, kirja havahduttaa näkemään, mitä kaikkia taitoja kirjoittaminen vaatii, varsinkin hyvä kirjoittamisen taito. Ponnistelijoita lohduttakoot kirjan tekijän sanat: ”Täydellinen kirjoittaja on varmasti mahdottomuus, oleellista on aloittaa matka hyväksi kirjoittajaksi.”

Kimmo Svinhufvud: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Tammi. Helsinki 2007.


Kielikello 2/2008
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »