Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2008

Marjatta Vilkamaa-Viitala

Uudissana

Kryptistä

Vieraasta kielestä omaksutulle ns. sivistyssanalle on ominaista, että se ainakin aluksi lainautuu toiseen kieleen paitsi alkukielistä kapeammassa merkityksessä myös suppean käyttäjäjoukon sanaksi. Tällainen harvojen käyttäjien sana on ollut sivistyssanakirjoissa jo 1970-luvulla esiintynyt ’vaikeaselkoista’, ’hämärää’ tai ’arvoituksellista’ merkitsevä sana kryptinen. Viime aikoina sana on kuitenkin, ehkä englannin vaikutuksesta, levinnyt yleisempäänkin kielenkäyttöön ja on siksi mukana Kielitoimiston sanakirjan vuonna 2006 ilmestyneessä painetussa versiossa. Esimerkkeinä ovat kryptinen ilmaisutapa; laitteen kryptiset käyttöohjeet. Vastaavasta adverbista sanakirja esittää esimerkit ilmaisi itseään kryptisesti; kryptisesti laadittu lausunto. Vastaavanlaisesta viimeaikaisesta kryptinen-sanan käytöstä kertovat lehdistä ja verkkoteksteistä poimitut esimerkit:
Lakimiehen kryptinen kyhäelmä
Poliitikon kryptiset lauseet
Kryptinen käsiala
Kryptisiä virheilmoituksia heittävä käyttöjärjestelmä
Risto Ahti myöntää, että hänen runonsa ovat hieman kryptisiä
Kirjailijan kryptinen sielun yksinäisyys
Ovatkohan adjektiivit vaikeaselkoinen, hämärä ja arvoituksellinen tuntuneet kirjoittajista jotenkin riittämättömiltä, kun he ovat käyttäneet sanaa kryptinen? Vai viehättääkö sanassa vieraus ja uutuus?

Voi olla, että syytä kannattaa etsiä sanan alkuperästä. Silloin joudumme seuraamaan sen jälkiä englannin ohi myöhäislatinan kautta kreikkaan. Klassisessa kreikassa verbi kryptein merkitsi salaamista, kätkemistä, ja siitä johdettu sana kryptos salattua, kätkettyä. ”Kätketty” on myös krypta, joka on eri aikoina tarkoittanut luolaa tai rakennuksen perustassa olevaa holvia, katakombin huonemaista, hautakammionakin käytettyä tilaa, kirkon kuorin alla olevaa hautakappelia, kirkon alla sijainnutta holvihuonetta tai hautakammiota, joka saattoi olla myös pyhäinjäännösten palvontapaikka.

Myöhemmin syntyneitä krypt- tai krypto-alkuisia erikoisalojen sanoja on runsaasti: esimerkiksi kryptogrammi merkitsee salakirjoitussanomaa, kryptografia yleensä salakirjoitusta, kryptologia paitsi salausta myös sen analysointia, kryptologi salakirjoitusten tuntijaa tai tutkijaa, kryptonyymi salanimeä, joka on muodostettu etunimen tai -nimien ja sukunimen alkukirjaimista. Biologiassa kryptinen merkityksessä ’salaava’, ’salattu’, ’kätkevä’, ’kätketty’ on kuulunut ammattisanastoon kymmenkunta vuotta. Kryptinen laji on ulkoisesti ja rakenteellisesti identtinen jonkin toisen lajin kanssa, mutta eroaa siitä esimerkiksi DNA:ltaan.

Edellisiä tutumpia sanoja ovat krypto, sanaristikko, jossa vihjeinä ovat ruutuihin merkityt kirjaimia vastaavat koodit, tavallisesti numerot, ja arkisesta atk-kielestä tuttu kryptaaminen, salakirjoitukseksi koodaaminen.

Kryptinen
tuntuu kantavan lähtösanaansa liittyviä mielteitä salamyhkäisten luukammioiden uumenista. Siksi sen monet totunnaiset synonyymit saattavat vaikuttaa kovin kalpeilta. Sama koskee niitä käytössä haalistuneita synonyymisiä ilmauksia, joissa vaikeaselkoisuutta ilmaistaan esimerkiksi puhumalla munkkilatinasta (ministerin poliittinen munkkilatina), hepreasta (koko selostus oli kuulijoille pelkkää hepreaa) tai hieroglyfeistä (yritti tulkita käsialan mahdottomia hieroglyfejä)

Kirjoittaja on Kielitoimiston sanakirjan toimittaja.


Kielikello 2/2008
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »