Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2007

Sari Maamies

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen toimintaohjelman laadinta alkaa

Englannin kielen leviäminen yhä uusille elämänaloille ja englannin voimakas vaikutus muihin kieliin on herättänyt monissa maissa tarpeen oman kielen aseman ja merkityksen tarkasteluun. Keskustelu kielipolitiikasta käy vilkkaana. Tämä on johtanut konkreettisiin toimiin mm. siten, että on laadittu kieltä koskevia toimintaohjelmia ja suunnitelmia. Ruotsissa julkaistiin vuonna 2001 laaja mietintö Mål i mun, förslag till handlingsprogram för svenska språket (ks. Kielikello 3/2002: Kieli on mietinnön arvoinen ja 4/2003: Sanoista tekoihin). Sen jälkeen on laadittu suppeampia toimintaohjelmia mm. Norjassa, Tanskassa ja Virossa; Suomessa on laadittu toimintaohjelma Suomessa puhuttavalle ruotsille (Tänk om… Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland, 2003).

Myös suomen kieli tarvitsee tuekseen tietoa siitä, missä kieltä käytetään, miten sitä käytetään ja mikä on sen asema eri elämänaloilla. Tämä tieto sekä lisäksi ehdotuksia siitä, miten kielen asemaa voidaan konkreettisesti tukea, on tarkoitus koota suomen kielen toimintaohjelmaan. Toimintaohjelman valmistelu on aloitettu keväällä 2007. Sitä valmistelevat Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos sekä suomen kielen lautakunta; mukaan keskusteluun kutsutaan laajasti eri alojen asiantuntijoita.
Kielikello 3/2007
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Kieli on mietinnön arvoinen (Vapaasti luettavissa)

Sanoista tekoihin (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »