Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2007

Aino Piehl

Kysyttyä

Uudistussopimuksesta Lissabonin sopimukseen

EU luopui kesäkuun huippukokouksessa perustuslakisopimuksestaan ja päätti tehdä välttämättömät muutokset toimintaansa laatimalla uuden sopimuksen, jolla uudistetaan vanhoja perussopimuksia. Sopimus on virallisesti nimeltään Sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta. On ymmärrettävää, että sille piti löytää kätevämpi kutsumanimi.

Englanninkielinen kutsumanimi on Reform Treaty, joten suomeksikin monien tiedotusvälineiden ja poliitikkojen kuultiin puhuvan reformisopimuksesta. Toiset taas puhuivat uudesta tai uudistetusta perussopimuksesta, jotka kuulostavat enemmän selittäviltä ilmauksilta kuin nimityksiltä. Syksyn kuluessa nimitykseksi näyttää vakiintuneen uudistussopimus, jota kyllä käytettiin jo kesäkuun kokouksen puheenjohtajan päätelmissä eli yhteenvedossa, jonka puheenjohtajavaltio tekee huippukokouksen tuloksista.

Uudistussopimuksen arvioidaan sisältävän tärkeimmät hylättyyn perustuslakiin kuuluneista muutoksista, vaikka liiallisista yhtenäisyyden symboleista onkin luovuttu. Käyttöön tulee joitain uusia ilmauksia: EU saa esimerkiksi huippukokouksilleen presidentin kahden ja puolen vuoden kaudeksi. Tästä voidaan päätellä, etteivät presidentin vastineet herätä monissa muissa maissa samanlaisia vahvoja mielikuvia kuin Suomessa. Sen sijaan niitä herätti ulkoministerin vastine, joten suomen kielen kiusana siis pysyy vaarattomammalta kuulostava unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Kenties uudistussopimuskaan ei ole pitkään käytössä: perussopimuksia on yleensä kutsuttu niiden allekirjoituspaikan mukaan. Niinpä alussa mainittu Sopimus Euroopan unionista on tavallisesti Maastrichtin sopimus ja Euroopan yhteisön perustamissopimus tunnetaan paremmin Rooman sopimuksena. Kun uudistussopimus on joulukuun huippukokouksessa saatu allekirjoitetuksi, voimme ryhtyä puhumaan Lissabonin sopimuksesta.Kielikello 4/2007
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »