Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2007

Raija Moilanen

Kysyttyä

Työperusteinen vai työperäinen maahanmuutto

Ministeriöt, työmarkkinajärjestöt, puolueet, kunnat ym. ovat viime aikoina laatineet työvoiman saantiin liittyviä ohjelmia. Niitä laaditaan mm. ”työvoimapulan vähentämiseksi”, ”osaamispohjan vahvistamiseksi” ja ”kansainvälistymisen lisäämiseksi”. Toisin sanoen Suomeen halutaan saada tiettyä työtä tekeviä maahanmuuttajia työmarkkinoiden tarpeiden mukaan.

Tällaisesta maahanmuutosta puhuttaessa käytetään kahta termiä: työperäistä ja työperusteista maahanmuuttoa. Kielitoimistosta on kysytty, kumpaa termiä on suositeltavampaa käyttää.

Kielitoimiston sanakirja (2006) selittää sanaa työperäinen seuraavasti: ”vars. lääk. työstä aiheutuva. [esim.] Työperäinen sairaus, työperäinen astma” Ehkä termissä työperäinen maahanmuutto oudoksuttaa juuri tuo työperäisen yleinen merkitys ’työstä aiheutuva, työstä syntyvä’.

Työperusteinen maahanmuutto on parempi siinä mielessä, että sanan työperusteinen merkitys on laajempi: se kertoo, että on lähdetty työn perässä, kohdemaasta löytyvän työn toivossa tai siksi, ettei lähtömaassa ole töitä. Ja ilmaiseehan se myös muuton kohdemaan viranomaisten toiveen: halutaan ihmisiä töitä tekemään.

Maahanmuuton syitä voi monessa yhteydessä selittää myös useammalla sanalla kuvaillen, jolloin merkitys varmasti selviää: työhön liittyvä maahanmuutto, maahanmuutto työn vuoksi, työhön perustuva maahanmuutto.

 
Kielikello 2/2007
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »