Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2006

Heikki Hurtta

Kysyttyä

Nopeimmin vai nopeiten, helpoimmin vai helpoiten?

Nopeimmin- ja pahimmin-tyyppisten vertailumuotojen rinnalla käytetään myös sellaisia kuin nopeiten (”nopeiten kasvava alue”) ja pahiten (”pahiten pettyneet”). Kummanlaista muotoa olisi parempi käyttää?

Jotkut kielenkäyttäjät oudoksuvat nopeiten- ja pahiten-tyyppisiä muotoja. Tämä selittynee kahdesta syystä. Ensinnäkin ne kieliopin kannalta ovat tapaa ilmaisevien adverbien nopeasti ja pahasti superlatiiveja mutta semmoisiksi tavallaan epäsäännöllisiä: tällaisten vertailumuotojen säännöllinen muodostustapa on nopeasti, nopeammin, nopeimmin ja pahasti, pahemmin, pahimmin.

Toiseksi voi nopeiten-tyyppiä muodostaa vain harvoista sanoista. Sellaiset muodot kuin ”hurjiten” tai ”kummallisiten” on muodostettu samalla lailla kuin vaikkapa pahiten tai helpoiten, mutta niitä ei todellisessa kielenkäytössä viljellä (juuri) lainkaan.

Kielenhuollon kannalta eivät pahiten-tyyppiset vertailumuodot kumminkaan ole missään nimessä virheellisiä. Vaikka esimerkiksi nopeimmin on yleisempi kuin nopeiten, on semmoisiakin tapauksia, joissa ten-loppu on yleisempi ja luontevamman tuntuinen kuin in-loppu. Tämmöisiä ovat ainakin eniten ja vähiten: sanomme ja kirjoitamme eniten myyty, vähiten käytetty, tuskin koskaan ”enimmin myyty”, ”vähimmin käytetty”. On myös muutamia sellaisia sanapareja, joista käytetään rinnakkain runsaasti sekä in- että ten-loppua, mutta ten näyttää tavallisemmalta: tämmöisiä sanapareja ovat ainakin pahiten ja pahimmin, helpoiten ja helpoimmin.

Rinnakkaismuodon valintaa ohjaa siis tässä tapauksessa kirjoittajan oma kielikorva; erityisiä suosituksia tai sääntöjä asiasta ei ole. Jos kirjoittaja on kuitenkin epävarma, kannattaa kahdesta mahdollisesta valita in-loppuinen, joka useimmissa sanatyypeissä on ainoa mahdollinen tai ainakin selvästi tavallisempi ja luontevampi: siis ennemmin kauneimmin, hitaimmin kuin kauneiten, hitaiten.
Kielikello 4/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »