Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2006

Outi Toijanniemi

Kirjoja

Keveyttä kirjoittamiseen

Valtaosa kielenhuollon oppaista on suunnattu ammatikseen kielen ja tekstien parissa työskenteleville. Marsa Luukkonen on valinnut teokseensa Hauskaa kielenhuoltoa! toisenlaisen näkökulman: hän on kirjoittanut kielenhuollon ja kirjoittamisen oppaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielestä ja sen monipuolisesta käytöstä.

Lähestymistapa aiheeseen on maanläheinen. Otsikot ovat selittäviä ja ohjeistavia, kuten Yhdyssanan osat ovat perusosa ja määriteosa ja Varo väärää viittaussanaa! Sanavalinnoissa on myös kuvailevuutta: merkitysten häilyvyys, ontuvia ja outoja yhteyksiä, suomen kielen ilmaisurikkaus ja napakasti numeroilla. Lisäksi kirjoitustyyli teoksessa on varsin helppotajuinen.

Luukkosen oppaan kantavia tekijöitä ovat esimerkit, joita teos on puolillaan. Ne on poimittu sellaisista teksteistä, jotka ovat jokaisen ulottuvilla. Esimerkkien avulla korostuu, kuinka paljon joudumme lukemaan huolimatonta, vaikeaselkoista tai tahatonta komiikkaa sisältävää tekstiä. Tietyt valinnat, kuten virheellinen sanajärjestys tai viittaussuhde, saattavat vaikuttaa tekstin merkitykseen ratkaisevasti: Illalla kerroin tapauksen vaimolleni, joka oli vertahyytävä.

Kirjan alkupuoli koostuu pitemmistä artikkeleista, joissa käsitellään suomen kielen nykytilaa ja tekijöitä, jotka vaikuttavat kielen kehittymiseen. Lukujen edetessä Luukkonen siirtyy vaivihkaa ohjeistavampiin aiheisiin. Painopiste on erityisesti siinä, miten tekstien luettavuutta voisi kehittää.

Luukkonen käsittelee kepeän ohjeistavasti muun muassa sanankäyttöä, lauserakennetta ja tekstin sidosteisuutta. Erityisesti perehdytetään sanoihin, niiden kirjoitusasuihin ja taivutukseen sekä merkityksiin. Lisäksi välimerkit, numerot ja lyhenteet saavat tarpeellista tilaa teoksessa.

Väljällä taitolla on pyritty havainnollisuuteen. Joitakin aiheita on selvennetty erillisten tekstilaatikoiden avulla. Näissä käsitellään muun muassa sellaisia yksittäisiä sanoja kuin eläköityä, travelleri, stylisti ja menu. Lisäksi kielenhuollon teoriapainotteisia aiheita – kuten lauseenvastikkeiden käyttöä – on kevennetty oivallisilla, fiktiiviseen kuoreen nivotuilla anekdooteilla.

Teoksesta on iloa päivittäisten tekstien tekijöille ja kielen monipuolisuudesta kiinnostuneille, mutta täsmällisen ja kattavan tiedon etsijöille perinteiset kielioppaat ovat varmoja valintoja. Tiedon hakemista tästä oppaasta vaikeuttaa sisällysluettelon tasainen asettelu ja selvien hakusanojen puuttuminen.

Kirjan lopussa on ymmärtämistä helpottava sanasto sekä kattava lähdeluettelo. Lisätiedon löytämiseksi keskellä tekstiäkin mainitaan Internet-lähteitä, joista voi hakea yksityiskohtaisempaa tietoa käsiteltävästä asiasta.

Marsa Luukkonen: Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY 2006.
Kielikello 4/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »