Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2006

Viittaaminen sähköisiin lähteisiin

Sähköisiin lähteisiin viittaamisessa noudatetaan pitkälti samoja periaatteita kuin perinteisten kirjallisuusviitteiden tekemisessä (ks. sivu XX). Lähdeluettelossa ilmoitetaan perinteisissä kirjallisuusviitteissä esitettävien tietojen lisäksi, millaisesta viestimestä tieto on peräisin. Mahdollisia viestintyyppejä ovat esimerkiksi verkkolehti, CD-ROM ja DVD-ROM tai sähköposti. Tämä tieto merkitään hakasulkeisiin dokumentin nimen jälkeen.

Kielitoimiston sanakirja [CD-ROM]. Versio 1.0. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Helsinki: Kielikone, 2004.

Internet-dokumentteihin viitattaessa täytyy ottaa huomioon, että tekstiä ei ehkä olekaan tulevaisuudessa saatavana samassa muodossa. Verkossa oleviin teksteihin on yksinkertaista tehdä pieniä korjauksia, eikä kaikkia tekstiversioita välttämättä arkistoida sivustoille. Niinpä lähdeluettelossa on ilmoitettava dokumentin julkaisuajankohdan lisäksi dokumenttiin viittaamisen ajankohta tai se, milloin dokumenttia on viimeksi päivitetty. Lisäksi on ilmoitettava Internet-osoite tai muu saatavuustieto.

Paikkala, Sirkka: Nimi- ja sanasemantiikkaa
Slovakiasta. Virittäjä [verkkolehti]. 2005,
nro 3. Saatavissa:
virittaja/verkkolehti/2005_3.html>.
[Viittauspäivä 11.5.2006.]

YLE = Yleisradio Oy: Päästöoikeuksia jäi
paljon käyttämättä [verkkodokumentti].
Julkaisuaika: 16.5.2006. Saatavissa:

action=page&id=221090&search=p%E4%
E4st%F6oikeuksia>. [Viittauspäivä 18.5.2006.]

Wikipedia, Vapaa tietosanakirja: Vety
[verkkodokumentti]. Päivitetty 7.4.2006.
Saatavissa: .
[Viittauspäivä 16.5.2006.]

Tekstiviitteisiin merkitään dokumentin tekijän sukunimi ja vuosiluku tai muu vastaava tieto kuten painettuihinkin lähteisiin viitattaessa. Lisäksi yksilöidään kohta, johon dokumentissa viitataan, jos lähdeluettelossa oleva saatavuustieto ei osoita tätä tarpeeksi selvästi. Esimerkiksi pdf-tiedostoihin voidaan viitata sivunumerolla. Jos dokumentissa ei ole sivunumeroa, voidaan viitata esimerkiksi kappaleeseen tai lukuun.

Paikkala 2005, s. 423
YLE 2006
Wikipedia 2006, s.v. vety

Yksityiskohtaisia ohjeita on standardissa SFS5831, joka on vuodelta 1998.


Kielikello 2/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Iloa kielistämme!

Kielilautakuntien yhteinen seminaari 23.11. klo 13–17 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »