Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2006

Puhelin- ja faksinumerot

Suomessa puhelinnumerot jaksotellaan yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin. Kotimaan kiinteän puhelinverkon suuntanumerot kirjoitetaan sulkeisiin. Näin osoitetaan, että suuntanumeroa ei tarvita, kun soitetaan saman numerointialueen sisäisiä puheluja. Numerointialueita ovat telealueet, poikkeuksena Uudenmaan telealue, joka on jaettu kahteen numerointialueeseen (09 ja 019). Näitä ohjeita voi noudattaa myös faksinumeroita valittaessa. Suomessa vakiintunut puhelinnumeroiden ryhmittely on seuraava:

(09) 1234
(019) 12 345 tai (019) 123 45
(06) 123 456
(02) 123 4567 tai (02) 1234 567
(08) 1234 5678

Puhelinnumerot voivat olla pitkiä, ja ihmisillä on erilaisia muistisääntöjä tai tapoja hahmottaa ne. Siksi niiden ryhmittämisestä on vaikea antaa ohjetta, joka sopisi kaikkiin käyttäjien tarpeisiin. Vakiintunut käytäntö kuitenkin helpottaa esimerkiksi käyntikortin tai lomakkeen suunnittelijan työtä. Onkin hyvä pitää mielessä, että havainnollisin ilmaisukeino on yleensä paras: vakiintuneesta käytännöstäkin voi joissain tapauksissa poiketa, jos toisenlainen ryhmittelytapa on ymmärrettävyyden kannalta parempi. Soittajaa auttaa, jos esimerkiksi alanumero on ryhmitelty omaksi kokonaisuudekseen.

Kun suunta- tai tunnusnumero on kiinteä ja erottamaton eli siis pakollisesti valittava osa puhelinnumeroa, se kirjoitetaan omaksi ryhmäkseen ja erotetaan muista numeroista välilyönnillä. Tällaisia ovat esimerkiksi matkaviestinverkkojen suuntanumerot ja palvelunumerosarjat. Tunnusosan ja osoitenumeron väliin ei tule yhdysmerkkiä.

050 123 4567 (matkaviestinliittymä)
071 123 4567 (071-alkuinen valtakunnallinen siirrettävä puhelinnumero)
020 123 4567 (020-alkuinen valtakunnallinen yrityspuhelinnumero)
0800 123 4567 (maksuton palvelunumero)
0700 123 4567 (maksullinen palvelunumero)

Puhelinnumeron edessä voi käyttää selvennyksenä sanaa puhelin tai sen lyhennettä puh. tai p. Faksinumeron edessä käytetään sanaa faksi tai sen lyhennettä f. (Huomaa, että pisteet kuuluvat mukaan edellä mainittuihin lyhenteisiin). Joskus soittaja tarvitsee tietoa siitä, onko kyseessä matka-, työ- vai kotinumero. Asian voi ilmaista seuraavin tavoin:

matkapuhelin 040 1234 5678
matkap.
puh. (tai p.) matka
m.

kotipuhelin (08) 123 4567
kotip.
puh. (tai p.) koti
k.

työpuhelin (08) 1122 3344
työp.
puh. (tai p.) työ
t.

Jos sanat esiintyvät rivin alussa esimerkiksi käyntikorteissa tai lomakkeissa, ne kirjoitetaan tavallisesti isolla alkukirjaimella. Niiden jälkeen ei tarvitse kirjoittaa kaksoispistettä.

Vaihteen numero ilmaistaan Suomessa usein numeron eteen merkityllä tähdellä. Selvennyksenä voi käyttää myös sanaa vaihde, jolloin tähteä ei tarvita.

*(03) 12 345

(03) 12 345 (vaihde)

Kansainväliset puhelinnumerot

Kansainvälisen puhelinnumeron merkitsemistapa perustuu Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) telestandardointisektorin suositukseen E.123. Suositus koskee puhelinnumeroiden painattamista esimerkiksi käyntikortteihin ja lomakkeisiin. Kansainvälinen puhelinnumero esitetään muodossa

+358 9 123 4567 +46 8 123 4567

Esimerkkejä:

+358 9 123 4567 (Uusimaa I:n telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 17 123 4567 (Kuopion telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 50 123 4567 (matkapuhelinliittymä)
+358 10 234 5678 (010-alkuinen yrityspuhelinnumero)
+ kuvaa ulkomaantunnusta siinä maassa, josta soitetaan
358 Suomen maannumero
46 Ruotsin maannumero
8, 9, 17, 31,50, 10 numerointialueen, verkon tai järjestelmän tunnusnumerot ilman edeltävää nollaa
123 4567 puhelinnumero ryhmiteltynä edellä esitettyjen ohjeiden mukaanKielikello 2/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Iloa kielistämme!

Kielilautakuntien yhteinen seminaari 23.11. klo 13–17 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »