Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2006

Rahasummien merkintä

Rahasummat esitetään tavallisesti lukumäärän ja rahayksikön yhdistelmänä. Juoksevassa tekstissä rahayksikkö kirjoitetaan ensisijaisesti kirjaimin. Jos luku on pieni tai kyseessä on tasasumma, kirjoitetaan myös lukumäärä sanoin. Myös pienet luvut ja pyöreät luvut kirjoitetaan numeroin, jos samassa tekstissä esitetään lähekkäin erilaisia lukuja. Näin tehdään silloin, kun ei ole tarpeen esittää täsmällisiä summia. Rahayksikön nimeen liitetään maan nimi, jos se on selvyyden vuoksi tarpeen.

Kahdella eurolla saa juuri ja juuri kupin kahvia.
Lento Tukholmaan ei maksa kuin 39 euroa!
Raakaöljyn hinta on ollut jopa 76 dollaria tynnyriltä.
489 euron espressokeitin on halvempi Ruorsissa, jossa se maksaa 4 107 kruunua.

Hinnanmerkinnöissä rahasummat esitetään numeroin ja rahayksiköstä käytetään tavallisesti lyhennettä. Näin tehdään myös teksteissä, joissa esiintyy runsaasti rahasummia. Lyhenteenä käytetään kirjainlyhennettä (e, kr, doll, mk) tai tunnusta (, §, £, ¥). Euron ensisijainen lyhenne on tunnus €, mutta jos sen käyttäminen on esimerkiksi teknisistä syistä mahdotonta, sen sijasta voidaan käyttää myös kirjainlyhennettä e.

Espresso 2 t. 2 e
Suklaalevy 1,50 / 15 kr
Vrk 2 hengen huoneessa 65 X puntaa

Senttisummat

Euron sadasosa sentti lyhennetään snt. Toinen mahdollinen tapa lyhentää sentti on c, joka tulee sanasta cent. Tavallisimmin sentit merkitään käyttämällä desimaalilukuja. Hintaan merkitään desimaalipilkun jälkeen yleensä vain kaksi numeroa.

Puhelut 0,09 €/min tai 9 snt/min ta 9 c/min

Kun ei synny epäselvyyttä siitä, mistä rahayksiköstä on kysymys, voidaan rahasumma esittää myös pelkästään numeroin:

Espresso 2,–
Cappuccino 3,20

Kaikki rahayksiköiden lyhenteet kirjoitetaan suomen kielessä numeron jälkeen ja niitä taivutetaan, jos niiden edustama sana lauserakenteessa taipuu.

Osakkeen kurssi nousi 22,30 euroon (€:oon, e:oon).
Yli 800 €:n ostoksista korkoa 0 €.
Raakaöljyn hinta kohosi 76 $:iin tynnyriltä.

Valuuttojen koodit

Kolmikirjaimiset valuuttakoodit, esimerkiksi EUR, SEK, GBP, USD, EEK, eivät kuulu yleiskieleen. Ne ovat standardin SFS-ISO 4217 (Valuuttojen tunnukset) mukaisia kansainvälisiä tunnuksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kansainvälisessä kauppa-, liike- ja pankkitoiminnassa, jossa valuuttojen yksilöinti on tarpeen.

Kun valuuttakoodeja käytetään pankki- ja kaupallisen alan teksteissä, merkitään koodi numeron jälkeen. Tarvittaessa lisätään taivutuspääte koodiin kaksoispisteen jälkeen.

Hinta 32,50 EUR/kg
Lipun hinta nostetaan 250 EUR:oon. (Vrt. 250 euroon.)

Rahayksiköiden kanssa käytetään ensisijaisesti miljoonasta lyhennettä milj. ja miljardista lyhennettä mrd. (milj. €, mrd. €). Nämä lyhenteet mahtuvat useimmiten myös taulukoihin ja kuvioihin. Jos tilaa kuitenkaan ei ole, voi miljoonan lyhentää myös isolla M-kirjaimella: M€ ja Me (joskus MEUR). Tuhannesta ei suositella käytettäväksi kirjainlyhennettä, siis ei ”t”, ”k”, ”tEUR” eikä ”kEUR”.

Miljoonat Miljardit
10 000 000 € 10 000 000 000 €
10 miljoonaa euroa 10 miljardia euroa
10 milj. € 10 mrd. €
10 milj. e 10 mrd. e
10 milj. EUR 10 mrd. EUR
10 M€ tai 10 Me (tai 10 MEUR)  

Tuhannet eurot voi tekstissä ja taulukoissa ilmaista esimerkiksi näin:

Hanke sai 21 000 euron suuruisen avustuksen, joka jaettiin eri kohteisiin seuraavasti:

Avustukset 1 000 euroina
Kyläyhteisö aktiiviseksi 5,8
Perinneruokapäivät 0,7
Leikkihanke 4,1Kielikello 2/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »