Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2006

Marjatta Palander

Kysyttyä

Asia ei ole ”eri”

Suomen kielen yleisimpiä taipumattomia adjektiiveja ovat aika, ensi, eri, joka, kelpo, koko, pikku ja viime. Ne esiintyvät adjektiiviattribuutteina substantiivin edellä ja muodostavat sen kanssa kiinteän, yhdyssanamaisen sanaliiton (esim. ensi kerralla, koko päivänä). Taipumattomat adjektiivit jäävät komparoitumatta [eli niitä ei käytetä vertailuasteissa ”eri, erimpi, erein”] eivätkä ne yleensä saa myöskään määritteitä.

Sanaa eri näkee käytettävän predikatiivina seuraavaan tapaan:

Alueen suurin tai pienin paikanlajiryhmä voi olla sama tai eri kuin taulukoissa 8 ja 9.
Mikä on käsitteen ja mielen suhde (sama vai eri kuin sanan ja mielen)?
Voiko vakuutuksen maksaja olla eri kuin vakuutuksen omistaja? Jos omistaja on eri kuin haltija?
Uudessa Luukussa sähköpostin salasana voi olla eri kuin Internet-liittymän.
Asia on eri, jos koulutusta ei ole saanut.
Absoluuttisten ja prosenttisten frekvenssien järjestys on eri.

Tällainen eri-sanan käyttö ei ole oikeakielisyyssuositusten mukaista; muutkaan vastaavanlaiset adjektiivit eivät voi toimia predikatiivina (ei siis esimerkiksi sanota ”tyttö on pikku” tai ”vuosi oli viime”).

Adjektiivin eri voisi mainituissa lauseissa luontevasti korvata sanoilla toinen tai muu. Osassa tapauksia ilmaus paranisi, jos adjektiiville lisättäisiin pääsana (esim. Voiko vakuutuksen maksaja olla eri henkilö kuin vakuutuksen omistaja?).




Kielikello 1/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)



Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »