Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2006

Elina Heikkilä

Kieli työssä

Kielenhuoltajana vakuutusyhtiön projektissa

Kielitoimiston koulutusjaoksen kielikoulutus voi olla myös opastusta yrityksen oman kirjallisen viestinnän yhtenäistämiseksi. Elina Heikkilä kertoo, millaista oli olla mukana vahinkovakuutusyhtiö Ifin projektissa kirjoitusoppaan laatijana ja kouluttajana.

---

Vahinkovakuutusyhtiö Ifissä yhdistyvät kolmen pohjoismaisen yhtiön vahinkovakuutustoiminnat - ja niiden erilaiset viestintäkulttuurit. Asiakasviestinnän yhtenäistämiseksi Ruotsissa laadittiin kirjallisen viestinnän ohjeet intranetiin, organisaation sisäiseen tietoverkkoon, ja koulutettiin sata ifläistä viemään kielenhuollon sanomaa eteenpäin omassa työyhteisössään. Suomen Ifissä kirjoitusopasta laajennettiin ja kouluttajien perehdyttämiseen yhdistettiin vielä verkkokurssi.

Kirjoitusopas ja koulutusta vastuuhenkilöille

Ruotsalaisen kirjoitusoppaan suomennos ei olisi sellaisenaan toiminut Suomessa kulttuuri- ja oikeinkirjoituserojen takia. Ruotsalaisoppaan pohjalta työstin Suomen ifläisille oman kirjoitusoppaan, joka etenee tekstin tavoitteen ja kohderyhmän määrittelystä aina kieliasun viimeistelyyn – siis samoin kuin kirjoittamisprosessikin. Mukana on sähköpostiohjeita ja vakioasettelun mukaisia kirjemalleja. Oppaaseen sisältyy myös yrityskohtaisia ohjeita esimerkiksi If-nimen kirjoitusasusta ja sinuttelumuodon käyttöyhteyksistä. Ifin projektiryhmä kommentoi opasversioita ja toimitti minulle esimerkkejä asiakaskirjeistä ja korvauspäätöksistä.

Kirjoitusoppaan ja verkkokurssin valmistuttua oli koulutusten vuoro. Koulutuspäiviä oli eri paikkakunnilla yhteensä 11, ja niihin osallistui kaikkiaan noin 120 ifläistä. Keskustelun rikastuttamiseksi ryhmät oli koottu eri ammattiryhmien ja liiketoiminta-alueiden edustajista. Osa ifläisistä käyttää kirjoittaessaan valmiiksi muotoiltuja tekstipohjia – esimerkiksi korvauspäätökset pohjautuvat pitkälti vakiofraaseihin – mutta osa kirjoittaa tekstinsä alusta loppuun itse. Asiakasviestinnässä käytetään yhä enemmän sähköpostia.

Eväitä tulevaan

Esimerkkitekstien ääressä huomattiin monesti, että saman tekstinkohdan voi tulkita eri tavoin. Yhteinen ongelma oli, miten viitata lakipykäliin ja vakuutusehtoihin. Antoisimpia sekä koulutettaville että kouluttajalle olivat omista kokemuksista kummunneet keskustelut, joissa pohdimme, miten kirjoitusoppaan yleisiä periaatteita voi soveltaa eri tilanteissa.

Kurssin käyneet ovat jo vieneet kielenhuollon asiaa eteenpäin työyhteisöissään. Heidän järjestämissään lähikoulutustilaisuuksissa on herätelty ifläisiä huomaamaan, että kirjoittaminenkin on vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Lisäksi on keskusteltu siitä, mitä omassa työyhteisössä voidaan tehdä kieliasioiden hyväksi. Samalla on varmistettu, että kaikki löytävät tarvitsemansa kirjepohjat ja kirjoitusohjeet. Verkkokurssi ja kirjoitusopas löytyvät Ifin intranetistä, ja niitä voidaan hyödyntää myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.


Kielikello 1/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »