Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2006

Onnitteluja Kotukselle

Kieli on lakien valmistelijoille, säätäjille ja käyttäjille tärkein työväline. Työskentelemme kielellä ja kielessä. Siksi kiitän Kotusta avusta ja yhteistyöstä kolmen vuosikymmenen ajalta. Kuusi vuotta sitten voimaan tulleen Suomen perustuslain kieliasun tarkastivat ja korjasivat Kotuksen asiantuntijat. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut lainvalmistelijoille palautetta, että käyttävät Kotuksen asiantuntemusta tekstien ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Hyvä virkakieli on olennainen osa hyvän hallinnon perusoikeutta, joka on taattu jokaiselle. Kielilain mukaan viralliset kielemme ovat suomi ja ruotsi, mutta perustuslain säännöksessä tunnustetaan lisäksi saame, viittomakieli ja romanikieli. Näitä kaikkia kieliä tutkiessaan ja huoltaessaan tutkimuskeskus toteuttaa perustuslaissa julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Paavo Nikula
oikeuskansleri

 

Kieli on mielestäni kunkin kulttuurin ensisijainen ilmenemismuoto, ja kansan tulee pitää kielestään hyvää huolta sekä käyttää sitä kunnioituksella. Kotuksella on tässä keskeinen rooli Suomessa. Toivotan teille kaikkea onnea jatkotyöhönne. Toivottavasti juhlavuoden ansiosta työnne on enemmän esillä julkisuudessa.

Richard Fletcher
suomen kielen tulkki

 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on 30 vuoden ajan tutkinut, huoltanut ja dokumentoinut maan kaikkia omia kieliä. Tämän työn merkitys kasvaa edelleen. Globaali maailma esittää kansalliselle kielentutkimukselle uusia tehtäviä, koska maailmankylässä puhumme kaikki vähemmistökieliä.

Kangosen kylässä Pohjois-Ruotsissa ponnistellaan meänkielen puolesta. Kangosen tilanne on kuin pienoiskoossa se, mitä Suomessa tehtiin 1800-luvulla oman kielen aseman parantamiseksi. Kansalliskielen tutkimus on meillä sittemmin vakiinnuttanut asemansa, mutta nyt maapalloistumisen aikakaudella on alkanut kuulua ääniä, jotka kyseenalaistavat tähänastiset saavutukset. Kuitenkin olennaista on aina nähdä, kuinka maailma puhuu oman kielen sanoin. Esitän lämpimät onnittelut 30-vuotiaalle Kotukselle ja toivotan menestystä tulevien tehtävien hoitamisessa.

Harri Mantila
suomen kielen professori
suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja

 

Suoritan ilolla onnittelutoimintaa kohtuullisesti ikääntyneen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen merkkipäivän johdosta. Vuosikymmenten ajan Kotuksen taholta on toteutettu merkittäviä tukitoimenpiteitä viranomaistoimintaa harjoittavien tahojen kielellisten valmiuksien kehittämisen tehostamiseksi. Ponnistelujenne johdosta tulevaisuuden toimijat toivottavasti pidättäytyvät kirjoittamasta tähän tekstiin rinnastettavissa olevia kyseenalaisia tuotoksia ja muistavat pitää mielessä tekstin mahdollisen kohderyhmän. Suuntautukoon haasteellinen uurastuksenne myös Suomen rajojen ulkopuolelle, Euroopan laajuisen selväkielisyystoiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi! Pitäkää ylhäällä hyvää työtä!

Anu Sajavaara
Clarity-yhdistyksen Suomen maavastaava

 

Hyvää Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää! Eilisyönä radiotoimittaja valisti, kuinka monta tuhatta ”runosäiettä” Lönnrot aikoinaan meille keräsi. Ongelmatiikkaa siis vielä riittää suomen kielen sanoissa. Kotukselle onnittelut vuosikymmenten taipaleesta! Jatkakaa ajan aalloissa taitavasti seilaten ja ongelmiin tarmokkaasti tarttuen.

Raija Lehtinen
yliopiston äidinkielenlehtori
Kielikello 1/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »