Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2006

Inkaliisa Vihonen

Selkeä kieli – perusoikeus

Suomella on hyvät edellytykset pitää EU-puheenjohtajakaudella esillä tekstien selkeyttä, totesi opetusministeri Antti Kalliomäen puheessaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlassa 3.3.2006.

Opetusministeri korosti puheessaan, että on tärkeää tuottaa selkeitä EU-tekstejä. ”Epäselvästä tekstistä ei synny hyvää käännöstä, vaan epäselvyydet kertautuvat kaikille 20:lle Euroopan unionin viralliselle kielelle tehdyissä käännöksissä”, hän kuvasi tilannetta. Kalliomäen mukaan selkeä kieli on myös kansalaisten perusoikeus: ”Demokratian periaatteisiin kuuluu, että kansalaisilla on oikeus ymmärtää päätöksiä, jotka koskevat heitä. Ymmärrettävä kieli lähentää kansalaisia ja päätöksentekijöitä.” Ministeri tarkasteli myös kielellisten oikeuksien toteutumista Suomessa ja arvioi, että se vaatii lainsäädännön lisäksi monia käytännön toimia. Kotuksella on hänen mukaansa keskeinen asema kieltä koskevan päätöksenteon tukena, jolloin tarvitaan tietoa kieliolojen muutoksista, kielen merkityksestä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta.


Kielikello 1/2006
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »