Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2005

Leija Arvassalo ja Inkaliisa Vihonen

Kirjoja

Työelämän termejä

Työmarkkinoiden liikkeitä joutuu jokainen työssäkäyvä seuraamaan, halusipa tai ei. Valitettavan usein työelämän termit, kuten keskitetty työmarkkinaratkaisu tai työaikakorvaus, ovat kuitenkin vaikeita ymmärtää. Työelämän muutokset myös pyyhkivät käytöstä tuttuja termejä: enää ei esimerkiksi puhuta valtion toimesta taikka alemman ja ylemmän palkkaluokan virasta.

Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu, valtiovarainministeriö ja Taloustieto ovat tehneet mittavan työn kokoamalla samoihin kansiin 370 työmarkkinoihin liittyvää käsitettä. Sanasto on miltei 500-sivuinen, ja siitä löytyvät työmarkkinoiden suomenkieliset termit ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskankielisine vastineineen. Teos on jatkoa EMU-sanastolle (1999), Budjettisanastolle (2001) ja Verosanastolle (2002), mutta se on edeltäjiään huomattavasti laajempi.

Kuka hyötyy sanastosta?

Sanasto on laadittu erityisesti valtionhallinnon käyttöön. Rarpeellinen se lienee lisäksi kääntäjille, tulkeille ja yhteiskunnallisista asioista kirjoittaville. Myös tavallista palkansaajaa sanasto voi auttaa monissa kysymyksissä: Mikä on täysi lomanmääräytymiskuukausi? Maksetaanko luennosta palkkaa vai palkkiota? Milloin saa yötyökorvausta?

Kansainvälisillä työmarkkinoilla sanasto on verrattoman hyödyllinen. Kulttuurierot aiheuttavat joskus hämmennystä, kun termejä käännetään kielestä toiseen. Esimerkiksi suomalainen käsite virkamies on tavattu kääntää englantiin termillä civil servant. Tämä ei kuitenkaan kuvaa nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan virkamiestä vaan pikemminkin Ison-Britannian. Sanastossa suositetaan tilalle termejä public ~ government servant. Hylättävinä pidetään käännöksiä state employee ja state official.

Käsitteestä toiseen

Työelämässä vältytään termisekaannuksilta, kun Työmarkkinasanasto opastaa esimerkiksi, että takuuosa ja takuupalkka ovat täysin eri käsitteitä. Takuupalkka on ’palkkataso, johon virastoon palvelussuhteessa olevalla palkansaajalla on oikeus entisestä palkkausjärjestelmästä nykyiseen siirryttäessä’. Takuuosa taas on synonyymi termeille siirtymälisä ja jousto-osa. Niiden merkitys on ’palkan osa, joka on entisen ja nykyisen palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen erotuksen suuruinen’.

Sanastossa on paikoitellen paljon synonyymejä. Tämä on yleensä sanastoa rikastava piirre, mutta termien yhtenäistämisen ja selkeyttämisen päämäärä vesittyy osittain, kun esimerkiksi termit takuuosa, siirtymälisä ja jousto-osa esitetään samanarvoisina – edes yrittämättä selittää vivahde-eroja. Jos taas eroja ei ole, yksi termi olisi kai riittänyt.

Selvempi viittaustekniikka parantaisi käytettävyyttä. Esimerkiksi termi viransijainen mainitaan vanhentuneeksi viittaamatta lainkaan uuteen (kenties suositeltavaan) termiin. Viransijainen-termistä viitataan ainoastaan virkamieheen. Vasta sen selitteessä kerrotaan, että aiemmin käytetyn viransijaisen asemesta voidaan käyttää termiä määräaikainen. Vanhentuneesta termistä pääsee siis vastaavaan nykyaikaiseen termiin vain sivupolun kautta. Kokonaisuutena sanasto täyttää kuitenkin tehtävänsä hyvin. Yhtenäiset termit sujuvoittavat kommunikaatiota jatkuvasti kansainvälistyvässä maailmassa.

Työmarkkinasanasto. Valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun julkaisusarja. Taloustieto, Helsinki 2005.
Kielikello 4/2005
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »