Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2005

Riitta Eronen

Pääkirjoitus

Kaikkien kieli

Mistä puhutaan, kun puhutaan yleiskielestä? Esimerkiksi Kielitoimiston koulutustilaisuuksissa on ollut tapana todeta, että kielenhuollon kohteena on yleiskieli eli ”se kielimuoto, joka opitaan koulussa ja joka on yhteinen kaikille murretaustasta riippumatta”. Suomen kielen lautakunnan puheenjohtajan Harri Mantilan mukaan yksi kielenhuollon periaatteiden taustalla vaikuttavista kielikäsityksistä on näkemys siitä, että yleiskieli on osa demokratiaa ja kuuluu kaikille. Yhteisen yleiskielen kuvauksia ovat vanhastaan olleet sanakirjat ja kieliopit. Näin on edelleen: niin Ison suomen kieliopin (Kielikello 3/2004) kuin Kielitoimiston sanakirjankin (Kielikello 4/2004) päätoimittajat ovat käyttäneet yleiskieli-sanaa teosesittelyissään (ks. Lue myös).

Tavallisesti ajatellaan ainakin, että yleiskieli on asiallista ja korrektia, joten sen piiriin eivät varauksetta sovi sellaiset arkityyliset sanat kuin mollata. Toisaalta yleiskieleksi käsitetään se kielimuoto, jossa erikoisalan termien sijasta käytetään tavallisia sanoja, esimerkiksi palotikkaat eikä hätätikkaat. Rajauksia on muitakin, muun muassa se, että yleiskielen lauserakenne on yksinkertaisempaa kuin pitkiä virkkeitä ja konstikkaita rakenteita sisältävän lakikielen – mutta toisaalta mutkikkaampaa kuin tietoisesti yksinkertaistetun selkokielen.

Tässä Kielikellon numerossa pyritään antamaan vastauksia yleiskielen olemusta koskevaan kysymykseen. Taru Kolehmainen tarkastelee yleiskielen historiaa, kun taas Pirjo Hiidenmaa lähestyy yleiskieltä nykyhetken eri näkökulmista.

Yleiskielen kehittymiseen ja muuttumiseen on monin tavoin vaikuttanut kääntäminen. Kirjoja-palstalla päästään kurkistamaan, millaista on supisuomi verrattuna käännössuomeen. Kiinnostavaa käännöstekstien (mm. käyttöohjeiden) lukijalle on myös tietää, että arkielämän käännösten taustalla on nykyisin usein kone, käännösmuisti- tai peräti käännösälyohjelma.

Suomen kielen lautakunnan tämän vuoden syyskauden päättää seminaari, jonka aiheena on suomen kielen asema ja käyttö tieteen kielenä. Lautakunta käsittelee näin sellaisia suuria asioita kuin kielipolitiikka. Kielipolitiikkaa on myös kannanotto, jossa tähdennetään, että Euroopan unionin alkuperäisten tekstien ymmärrettävyyttä pitää parantaa.

Lautakunnan asialistalla on myös pienemmältä näyttäviä kieliasioita, kuten pilkun paikka. Siihen sekä laajemminkin väli- ja muiden merkkien käyttöä koskeviin oikeinkirjoitusohjeisiin palataan Kielikellossa ensi vuonna. Luvassa on nimittäin erikoisnumeroiden kestosuosikin eli merkkejä ja numeroita käsittelevän ”merkki-Kellon” uusi laitos.
Kielikello 4/2005
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Iso suomen kielioppi (Vapaasti luettavissa)

Kielitoimiston sanakirja (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »