Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2005

Harri Mantila

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen asemaa tieteen kielenä vahvistettava

Suomen kielen lautakunta on lukenut ilahtuneena opetusministeriön työryhmän mietintöä Tiede ja yhteiskunta, jossa puhutaan painokkaasti tutkijoiden viestintäkoulutuksesta ja suomen kielen käytöstä tieteen kielenä.

Lautakunta on kuitenkin huolestunut siitä, että yliopistojen käytäntö on nykyisellään melko etäällä mietinnön painotuksista. Yliopistojen laitokset tarjoavat äidinkielisen kirjallisen viestinnän opetusta kovin vähän. Lisäksi tiedekuntien ja laitosten välillä on siinä suurta vaihtelua. Humanistisella alalla kielen ja viestinnän taitoja opetetaan perustutkinnossa kaikkiaan 15–18 opintopisteen verran; tästä on äidinkieltä 5 pistettä. Muilla aloilla opetusta on vielä vähemmän kuin humanistisilla aloilla.

Usealla alalla valtaosa tenttikirjoista ja tutkimuskirjallisuudesta on englanninkielisiä, mikä ei ole omiaan tukemaan opiskelijoiden suomenkielisen viestinnän taitoa. Kirjoituskurssien ohella tulisikin huolehtia siitä, että kaikilla tieteenaloilla olisi myös käytettävissä ajantasaista suomenkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Elämme kieliyhteiskunnassa, jossa yhä useamman toimenkuvaan kuuluu tekstien laatiminen, lukeminen ja neuvotteleminen. Onkin sen vuoksi tärkeää, että kaikilla yliopistoista valmistuvilla on riittävät kielenkäyttötaidot. Yliopisto-opinnoissa tulisi harjaantua yleisten viestintätaitojen ohella myös erikoiskielten käyttöön. Tulevaisuudessa jokainen joutuu pohtimaan oman alansa suomenkielisiä termejä ja kielenkäyttötapoja. Kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kannalta on tärkeää, että suomen kieltä käytetään kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Vaikka tutkimus, talous ja opetus kansainvälistyvät, edelleenkin suurin osa akateemisesti koulutetuista työskentelee ainakin osan työelämästään suomenkielisessä ympäristössä. Ei siis ole varaa tuudittautua siihen uskoon, että vain vieraiden kielten taito riittäisi. Ei myöskään ole perusteltua kuvitella, että hyvät viestintätaidot syntyisivät itsestään muiden opintojen sivutuotteena.

Lautakunta ehdottaa, että kieli- ja viestintäopintoihin sisällytettäisiin vähintään kolmen opintopisteen kirjallisen viestinnän kurssi. Lisäksi yliopistojen tulosten seurannassa tulee lukea hyväksi suomenkielinen termityö, suomenkielinen akateeminen oppimateriaali ja muu tieteellistä suomen kieltä kehittävä toiminta.

Suomen kielen lautakunnan puolesta

Harri Mantila
puheenjohtaja
suomen kielen professori
Kielikello 1/2005
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »