Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1993

Tarja Turpeinen

Mielipide

Päivämäärien ja kellonaikojen merkinnästä

Päivämäärän ja kellonaikojen merkitsemisestä on julkaistu uusi SFS-standardi (SFS-EN 28601). Standardi on huomattavan laaja (32 sivua). Siihen on sisällytetty yleisimmin käytetyt päivämäärien ja kellonaikojen ilmaisut ja annettu joitain uusia.

Uusi standardi on täysin yhtäpitävä kansainvälisen ISO-standardin kanssa. Se on vahvistettu myös eurooppalaiseksi standardiksi. Koska Suomen Standardisoimisliitto on eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin jäsen, sen on julkaistava kaikki hyväksytyt eurooppalaiset standardit kansallisina standardeina.

Eurooppalaisessa lausuntokierrosvaiheessa päivämäärästandardia kohtaan Suomessa ilmennyt vastustus johti siihen, että Standardisoimisliitto vastusti ehdotuksen hyväksymistä eurooppalaiseksi standardiksi. Koska kuitenkin muiden Länsi-Euroopan maiden standardisoimisjärjestöt olivat puoltaneet ehdotusta, se hyväksyttiin.

Standardin mukaiset merkitsemistavat on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tietojärjestelmien ja niihin liittyvien laitteistojen välillä. Standardin johdannossa esitetään standardin soveltamisen parantavan kansainvälistä tietojen välitystä.

Standardin mukainen päivämäärä etenee suurimmasta pienimpään: ensin vuosi, sitten kuukausi ja päivä. Esimerkiksi tämän vuoden itsenäisyyspäivän aatto merkitään standardin mukaan 1993-12-05. Kellonaikaa osoittavat numerot voidaan lisätä päiväykseen erottamalla ne T-kirjaimella. Esimerkiksi 1993-12-24T12:00 tarkoittaa tulevaa jouluaattoa kello 12:00.

Tavallisessa arkikäytössä ei pitkiä numerosarjoja tarvitse ryhtyä käyttämään. Sitä paitsi standardithan ovat suosituksia, ellei laki tai asetus toisin määrää. Suomalaisen standardin opastaviin tietoihin lisättiinkin selvyyden vuoksi, että suomen kieleen on vakiintunut muita tapoja kirjoittaa päivämäärä. Päivämäärä voidaan siis edelleen kirjoittaa suomen kielen lautakunnan suosittelemalla tavalla, esimerkiksi 12.5.1993.

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

Tekninen osasto

Tarja Turpeinen
Toimistoalan
standardisointikomitean sihteeri
Kielikello 3/1993
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Päivämäärän merkitsemisestä ja sanomisesta (Vapaasti luettavissa)

Edellisten johdosta (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »