Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1998

Puhelin- ja faksinumerot

Puhelinnumeroiden kirjoittamisesta on mahdoton antaa ohjetta, joka sopisi kaikkiin käyttäjien tarpeisiin. Numerosarjat ovat pitkiä, ja eri ihmisillä voi olla erilaisia muistisääntöjä tai tapoja hahmottaa ne. Yhden vakiintuneen käytännön noudattaminen kuitenkin helpottaa esimerkiksi käyntikortin tai lomakkeen suunnittelijan työtä. Joka tapauksessa on pidettävä mielessä se, että paras ilmaisukeino on havainnollisin, joten vakiintuneesta käytännöstäkin voi joissain tapauksissa harkiten poiketa, jos toisenlainen ryhmittelytapa on ymmärrettävyyden kannalta parempi.

Suomessa vakiintuneen tavan mukaan puhelinnumerot ryhmitellään yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin. Kotimaan kaukoliikenteen suuntanumerot (toiselle telealueelle ohjaavat suuntanumerot) kirjoitetaan sulkeisiin, koska niitä ei tarvitse valita soitettaessa saman numerointialueen sisäisiä puheluja. Numerointialueita ovat telealueet, poikkeuksena Uudenmaan telealue, joka on jaettu kahteen numerointialueeseen. Näitä ohjeita noudatetaan myös muiden normaalin puhelinverkon päätelaitteiden (esimerkiksi telekopiolaitteiden) numeroiden kirjoittamisessa. Suomessa vakiintunut puhelinnumeroiden ryhmittely on seuraava:

(09) 1234
(019) 12 345 tai (019) 123 45
(03) 123 456
(02) 123 4567 tai (02) 1234 567
(08) 1234 5678

Kun suunta- tai tunnusnumero on kiinteä ja erottamaton (pakollisesti valittava) osa puhelinnumeroa (esim. matkaviestinverkkojen suuntanumeroissa ja palvelunumeroissa), se kirjoitetaan omaksi ryhmäkseen ja erotetaan muista numeroista välilyönnillä. Tunnusosan ja osoitenumeron välissä ei käytetä yhdysmerkkiä.

049 123 4567 (NMT-liittymä)
050 123 4567 (GSM-liittymä)¹
071 123 4567 (071-alkuinen valtakunnallinen siirrettävä puhelinnumero)
010 123 4567 (010-alkuinen valtakunnallinen yrityspuhelinnumero)
0800 123 4567 (maksuton palvelunumero)

Puhelinnumeron edessä voidaan käyttää selvennyksenä sanaa puhelin tai sen lyhennettä puh. (tai p.). Matkapuhelinnumeron edessä käytetään sanaa matkapuhelin tai lyhennettä matkapuh. (tai matkap.); mahdollista on käyttää myös liittymän lajin osoittavia lyhenteitä NMT ja GSM. Telekopionumeron edessä käytetään sanaa telekopio tai faksi (tai sen lyhennettä f.). Jos sanat esiintyvät rivin alussa esimerkiksi käyntikorteissa tai lomakkeissa, ne kirjoitetaan tavallisesti isolla alkukirjaimella. Niiden jälkeen ei tarvitse kirjoittaa kaksoispistettä.

Vaihteen numero ilmaistaan Suomessa usein numeron eteen merkityllä tähdellä. Selvennyksenä voi käyttää myös sanaa vaihde, jolloin tähteä ei välttämättä tarvita.

*(09) 12 345 (09) 12 345 (vaihde)

Kansainväliset puhelinnumerot

Kansainvälisen puhelinnumeron merkitsemistapa perustuu Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) telestandardointisektorin suositukseen E.123. Suositus koskee puhelinnumeroiden painattamista esimerkiksi käyntikortteihin ja lomakkeisiin. Kansainvälinen puhelinnumero esitetään muodossa

Telephone International +358 9 123 4567

Esimerkkejä:
+358 9 123 4567 (Uusimaa I:n telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 14 123 4567 (Keski-Suomen telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 50 123 4567 (matkapuhelinliittymä)
+358 10 234 5678 (010-alkuinen yrityspuhelinnumero)

+

 

kuvaa ulkomaantunnusta siinä maassa, josta soitetaan

358

 

Suomen maannumero

9, 14, 50, 10

 

numerointialueen, verkon tai järjestelmän tunnusnumerot ilman edeltävää 0:aa

123 4567

 

puhelinnumero ryhmiteltynä edellä esitettyjen

¹ Matkapuhelinliittymien tunnusnumeroita on muitakin kuin tässä mainitut.
Kielikello 3/1998
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »