Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2004

Liisa Nuutinen

Nettipäiväkirjasta

Tekniikan Sanastokeskuksen Tietotekniikan termitalkoot -projekti aloitettiin vuonna 1999. Projektissa laaditaan suosituksia ajankohtaisista ja usein ongelmallisiksi koetuista tietotekniikan termeistä. Suositusten takana on joukko tietotekniikan, kielen ja viestinnän ammattilaisia. Yksityiskohtaisemmin Tietotekniikan termitalkoista voi lukea Kielikellon numerosta 4/1999: Tietotekniikan termitalkoot.

Termitalkoot koostuu kahdesta työryhmästä: 8-henkinen koordinointiryhmä, jonka sihteerinä ja kokoonkutsujana on Tekniikan sanastokeskuksen edustaja, valitsee käsiteltävän aineiston ja tekee ehdotukset suositettavista termeistä. Koordinointiryhmä kokoontuu n. neljä kertaa vuodessa. Ehdotukset lähetetään lausuntoryhmän jäsenille, jotka kommentoivat niitä sähköpostitse. Lausuntoryhmässä on tällä hetkellä n. 100 jäsentä useasta eri organisaatiosta. Lausuntoryhmään voi tulla mukaan kuka hyvänsä tietotekniikan termistöstä kiinnostunut ilmoittautumalla Tekniikan Sanastokeskukseen (termitalkoot@tsk.fi).

Termisuosituksia on nyt yli 200, ja ne löytyvät Tekniikan Sanastokeskuksen WWW-sivuilta osoitteesta http://www.tsk.fi/termitalkoot. Seuraavassa on poimintoja verkkomaailmaan liittyvistä termeistä.


lähiverkko

tietoliikenneverkko, joka kattaa pienen alueen

Lähiverkko kattaa esimerkiksi yhden organisaation, rakennuksen tai rakennusryhmän. Lähiverkon avulla voidaan yhdistää toisiinsa esimerkiksi yhden organisaation palvelin ja asiakaskoneet sekä näiden oheislaitteet.

engl. local area network; LAN


langaton lähiverkko

langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävä lähiverkko

Langaton tiedonsiirto voidaan toteuttaa esimerkiksi radio- tai infrapuna-aaltojen avulla.

engl. wireless local area network; WLAN


likiverkko; omaverkko; henkilökohtainen verkko

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten määritystä

Esimerkiksi taskutietokone ja pöytäkone voivat muodostaa likiverkon. Likiverkko voidaan toteuttaa esimerkiksi Bluetooth-tekniikalla.

engl. personal area network; PAN


verkkokirjoittaminen

kirjoittaminen, jossa tuotetaan tietoverkkoon sijoitettava teksti

Hyvä verkkoon kirjoitettu teksti soveltuu kuvaruudulta luettavaksi ja auttaa lukijaa löytämään tarvittavan tiedon vaivattomasti.

Verbiä käytettäessä suositellaan muotoa kirjoittaa verkkoon. Verkkokirjoittamisen tuotoksena syntyvää lehteä kutsutaan verkkolehdeksi.

engl. web authoring; web writing; net writing


verkkojuttelu; päätekeskustelu
mieluummin kuin: chattaus

kahden tai useamman käyttäjän tosiaikainen viestien vaihto tietoverkossa

Internetissä verkkojuttelu on mahdollista esimerkiksi IRC-yhteyskäytännön (Internet Relay Chat) avulla.

Lyhenteestä IRC suomen kieleen muodostettu verbi irkata (tai irkkailla) voidaan asiateksteissä korvata esimerkiksi ilmauksella jutella verkossa.

engl. chat

verkkopäiväkirja; nettipäiväkirja

yleensä yhden yksityishenkilön ylläpitämä julkinen WWW-sivusto, johon tehdyt muistiinpanomerkinnät ovat aikajärjestyksessä

Verkkopäiväkirja voi käsitellä esimerkiksi sivuston ylläpitäjän yksityiselämää tai jotain erityistä mielenkiinnon kohdetta. Usein sivustoon liittyy mahdollisuus kommentoida päiväkirjamerkintöjä.

Nettipäiväkirja-termi sopii erityisesti arkityyliin.

engl. weblog; blog


verkkoasiointi

asioiden hoitaminen tietoverkon palvelujen avulla

Verkkoasiointia on esimerkiksi ostosten tekeminen, pankkiasioiden hoitaminen ja asioiminen viranomaisten kanssa tietoverkon välityksellä.

Verkkoasioinnin ohella voidaan käyttää myös termejä sähköinen asiointi ja sähköasiointi.

engl. on-line shopping; on-line banking; electronic communication


verkkokauppa (1); sähköinen kaupankäynti

tavaroiden ja palvelujen ostaminen ja myyminen tietoverkon välityksellä

Verkkoliiketoimintaan (engl. electronic business, e-business) sisältyvät verkkokaupan lisäksi myös muut tietoverkkoja hyödyntävät liiketoiminnan osat kuten erilaiset hallinnolliset toiminnot. Verkkoliiketoiminnan synonyymina voidaan käyttää termiä sähköinen liiketoiminta.

engl. electronic commerce; e-commerce


verkkokauppa (2)

WWW-sivu tai -sivusto, jonka välityksellä kauppaa käydään

engl. e-shop
Kielikello 1/2004
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Tietotekniikan termitalkoot (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »