Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2003

Sirkka Paikkala

Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä

Uutistoimitukset välittävät venäläisiä nimiä muillakin kielillä kuin venäjäksi, eikä alkuperäistä venäläisin kirjaimin kirjoitettua nimeä ole aina tarjolla. Asiaa voi auttaa, jos tunnistaa välittävän kielen ja oman kielen kirjainnuksen erot. Seuraavan aukeaman luetteloon on koottu suomen, englannin ja venäjän sekä YK:n hyväksymän kansainvälisen latinaistuksen (vastaa ISO:n kansainvälistä kaavaa lukuun ottamatta kirjaimia ш, ю ja я, joita ISO:n standardissa vastaavat ŝ, û ja â) kirjaimittaiset erot, joista esitetään muutamia esimerkkejä. YK:n paikannimikonferenssissa vuonna 1978 hyväksyttyä systeemiä käytetään Venäjän federaation alueella ja yhä enemmän kansainvälisissä kartastoissa.

Seuraavat kirjaimet ovat näissä kaikissa latinaistuksissa samat: A a = A a;Бб = B b; В в = V v; Дд = D d; Зз = Z z; Кк = K k; Лл = L l; М м = M m; O o = O o; Пп = P p; Р р = R r; Т т = T t; Ф ф = F f; Ы ы = Y y.

Taulukko (pdf) suomen, englannin ja venäjän sekä YK:n hyväksymän kansainvälisen latinaistuksen kirjaimittaiset erot, joista esitetään muutama esimerkki. Taulukon laadinnassa on käytetty apuna seuraavia lähteitä:

Kyrillisten kirjainten translitterointi. Slaavilaiset kielet. Standardi SFS 4900. Suomen Standardisoimisliitto SFS 1998-08-17.

Neuvostoliittolaisten henkilönnimien opas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 28. Toinen, laajennettu laitos. Vast. toimittaja Martti Kahla. Helsinki 1984.

Vene latinisatsioonide võrdlev tabel. http://www.eki.ee/knab/tab_rula.htm. 11.3.2003.

YK:n latinaistussuositukset: http://eki.ee/wgrs.

List of country names. Submitted by the United Nations Group of Experts on Geographical Names. Eight United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Berlin, 27 August – 5 September 2002.

Närhi, Eeva Maria: Nimien kansainväliset siirrekirjoitusjärjestelmät. Kielikello 4/1987.

Venäläisten nimien kirjainasu suomenkielisessä tekstissä. Kielikello 10.

Itkonen, Terho: Uusi kieliopas (s. 45). Tammi 2002.

Ruotsin kielessä käytetty latinaistus on esitetty mm. teoksessa Svenska skrivregler 2000: 194–195. Tärkeimmät erot suomen ja ruotsin kielen välillä koskevat seuraavia kirjaimia:

e e, je–e, ie, je: suomessa Afanasjev, ruotsissa Afanasiev

җ

ž – zj:
suomessa Žukovski, ruotsissa Zjukovskij
x h – ch suomessa Tihonov, ruotsissa Tichonov
ч tš – tj
suomessa Tšaikovski, ruotsissa Tjajkovskij
ш š - sj
suomessa Šostakovitš, ruotsissa Sjostakovitj
щ sts – sjtj: suomessa Štšedrin, ruotsissa Sjtjedrin
ю ju – iu, ju: suomessa Zjuganov, ruotsissa Ziuganov
я ja – ia, ja: suomessa Tatjana, ruotsissa TatianaKielikello 2/2003
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »