Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2001

Suomen kielen lautakunta

Yritysnimien oikeinkirjoitus

Suomen kielen lautakunta käsitteli kokouksessaan joulukuussa 2000 yritysnimien oikeinkirjoitusta ja antoi suosituksen julkisessa viestinnässä käytettävistä kirjoitustavoista.

---

Kielenhuollon tavoitteena on, että kieliyhteisöllä on yhteinen kirjoitettu kieli, jota kaikki ymmärtävät ja osaavat käyttää ja joka on myös opittavissa. Yritysten tapa kirjoittaa nimensä vakiintuneista oikeinkirjoitussuosituksista poiketen aiheuttaa jatkuvasti hankaluuksia julkisessa viestinnässä ja vaikeuttaa yhteisten käyttösääntöjen oppimista.

Monet näistä kirjoitusasuista on suunniteltu logoihin, joiden tarkoituksena on herättää visuaalisesti katsojan huomiota. Jos markkinointiin tarkoitetut, kuvalliseen viestintään soveltuvat yritysten logot ja niihin liittyvät graafiset kirjoitusasut poikkeavat tavanomaisesta yleiskielen mukaisesta kirjoitustavasta, seurauksena on, että nimiä kirjoitetaan julkisessa viestinnässä monin eri tavoin. Tämä hämärtää käsitystä oikeinkirjoituksesta, eikä kirjoittajia voi velvoittaa aina tarkistamaan yrityksen omaksumaa nimenkirjoitustapaa. Kieliyhteisöllä on oikeus julkisessa viestinnässä poiketa yrityksen omasta kannasta ja noudattaa yleiskielisiä ohjeita.

Kirjoitettua nimeä käytetään myös suullisessa viestinnässä. Muilla kuin kirjainmerkeillä täydennetty nimi voi muuttua koomiseksi ääneen toistettaessa. Luontevaa olisi muodostaa yrityksen tai tuotteen nimi niin, että sitä voidaan taivuttaa ja että se voidaan ilmaista myös suullisesti.

Yleisohjeiden vastaisia käytänteitä yritysnimissä ovat muun muassa yhdysmerkin ja genetiivin käytön välttäminen myös suomenkielisissä nimissä, nimen alkuosan taivuttamatta jättäminen tai sijamuotojen liittäminen suoraan nimen perusmuotoon, nimen kirjoittaminen pienellä alkukirjaimella tai kokonaan isoin kirjaimin, isojen kirjainten käyttö keskellä nimeä, välimerkkien lisääminen nimen loppuun, www-osoitteiden muotoisten nimien muodostaminen, numeroiden ja kirjaimien koodinomainen yhdistäminen, erikielisten ilmausten sekoittaminen keskenään ja fuusiossa yhdistyneiden yritysten nimien kirjoittaminen yhdeksi merkkijonoksi.

Julkisessa viestinnässä yritysnimien kirjoittamiseen voi soveltaa seuraavaa: Suorasanaisessa tekstissä yritysten nimiin sovelletaan yleisohjeiden mukaisia kirjoitustapoja. Nimissä käytetään isoa alkukirjainta vain nimen ja mahdollisesti siihen liittyvän toisen erisnimiosan alussa. Huutomerkit ja muut tarpeettomat välimerkit poistetaan. Nimiä taivutetaan normaalien kielenkäyttösääntöjen mukaisesti. Iso kirjain nimen keskellä vaihdetaan pieneksi, jos kyseessä on yhdyssanan tyyppinen ilmaus, muussa tapauksessa osat erotetaan välilyönnillä ja tarvittaessa lisätään yhdysmerkki.

Suositusta voi soveltaa myös muihin vastaaviin tapauksiin, esimerkiksi tuotenimiin.

Seuraavassa on muutamista yritysnimistä yleisohjeiden mukainen asu.

Yrityksen oma Yleisohjeiden mukainen
kirjoitustapa kirjoitustapa
   
Sampo Pankki Sampo-pankki
Stora Enso Stora-Enso
Hieronta-Akatemia Hieronta-akatemia
peltoHermannin Pelto-Hermannin
Viinitila viinitila
TietoEnator Tieto-Enator
SanomaWSOY Sanoma-WSOY
MainosMies Mainosmies
eQ Online EQ-online
Yahoo! Yahoo
if... If
letsbuyit.com Lets buy it
HK Ruokatalo HK-ruokatalo
   
   Kielikello 2/2001
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »