Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2001

Riitta Eronen ja Arto L. Savolainen

Kysyttyä

Valtiotieteen vai valtiotieteiden kandidaatti?

Kysymys: Nykysuomen sanakirja, ainakin minun painokseni, sanoo, että valtiotieteilijät ovat valtiotieteen kandidaatteja ym., kauppatieteilijät taas kauppatieteiden. Samanlainen ohje annettiin Kielikellossa muutama vuosi sitten. Hämmästyksekseni viime vuoden viimeisessä numerossa (lyhenneluettelossa) puhutaan valtiotieteiden kandidaateista, maistereista jne. Mistä muutos?

Arto L. Savolainen

Vastaus: Tutkintonimikkeissä esiintyvien sanojen yksiköllisyys ja monikollisuus on askarruttanut muitakin lukijoita. Kirjavuus johtuu siitä, että osa nimikkeistä on tutkinnonuudistuksissa muuttunut. Tällöin esimerkiksi valtiotieteen on muutettu muotoon valtiotieteiden, mutta toisaalta monikollinen kasvatustieteiden yksikkömuotoon kasvatustieteen. Aikaisemmin tutkinnon suorittaneiden nimikkeet säilyvät ennallaan: aikoinaan lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi valmistuneen titteli ei muutu lääketieteen tohtoriksi, joka on tutkinnon nykyinen nimi. Tutkintonimikkeistä saa tietoa mm. Yliopistosanastosta (Valtioneuvoston kanslia 1998). – Nykysuomen sanakirjaa ei kannata käyttää lähteenä etsittäessä nyky-yhteiskunnan käsitteistöä, sillä teoksen uusimmatkin painokset ovat sisällöltään samanlaisia kuin sanakirjan ilmestyessä yli neljäkymmentä vuotta sitten.

Riitta Eronen
Kielikello 1/2001
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »