Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1982

Paavo Pulkkinen

Sanasuosituksia

Nahoittaa vai nahkoa?

Turkistarhauksesta puhuttaessa on tullut tavaksi käyttää verbiä nahoittaa tarkoittamassa eläimen surmaamista ja nylkemistä sekä nahan kuivattamista. Kyseisen toimenpidesarjan keskeinen vaihe on nylkeminen, ja varsinkin puhuttaessa riistaeläinten ”nahoittamisesta” näyttäisi usein sana nylkeä sopivan tilalle mainiosti.

Vanhastaan nahoittaa on merkinnyt vain ’varustaa, vars. päällystää nahalla’. Myös lukuisat muut konkreettisesta substantiivista johdetut vastaavarakenteiset verbit tarkoittavat aina kantasanalla varustamista: heloittaa, hiekoittaa, lannoittaa, lastoittaa, nastoittaa, pauloittaa, raudoittaa, viitoittaa jne. Kun uusimuotinen nahoittaa tarkoittaa likipitäen päinvastaista, kuin sana vuosisatoja on tarkoittanut, ja kun uusi merkitys on lisäksi pahoin ristiriidassa yleisten johtosuhteiden kanssa, on aihetta harkita tilalle parempaa ilmaisua.

Sopivimmalta näyttää tarkoitukseen verbi nahkoa, joka entuudestaan merkitsee ’nylkeä’. Turkistarhauksesta puheen ollen sanan merkityssisältöön olisi mahdutettavissa nylkemisen lisäksi myös eläimen tappaminen ja nahan kuivattaminen. (Verbiä ovat minun lisäkseni puoltaneet julkisesti ainakin Matti Sadeniemi ja Esko Koivusalo.)

Toinen mahdollisuus olisi Hannes Tepon ehdottama turkistaa, joka luontevasti liittyy sellaisiin saalistamista tms. tarkoittaviin kaptatiiviverbeihin kuin lehdestää, linnustaa, marjastaa jne. Myös nahka-sanasta olisi johdettavissa samantyyppinen ilmaus: nahastaa. Tämä muistuttaisi läheisesti viron kieleen äskettäin omaksuttua uudissanaa nahastada ’nylkeä turkiseläimiä’.

*

Suomen kielen lautakunta päätti kokouksessaan 18.1.82 edellä olevan alustuksen pohjalta suosittaa turkistarhauksen tarpeisiin merkitykseen ’poistaa nahka’ verbiä nahkoa : nahkon. Muita mahdollisuuksia olisivat verbit turkistaa ja viron mallin mukaan nahastaa. Vastaavat ammattinimitykset olisivat nahkoja tai harkittavina vaihtoehtoina turkistaja ja nahastaja.
Kielikello 1/1982
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »