Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/1980

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

Vokaaliyhtymä vai diftongi?

Virsikirjanuudistuskomitean tekstivaliokunnan kokouksessa kysyttiin kielitoimiston edustajilta, voidaanko eräitä ensi tavua kauempana olevia vokaalipareja pitää nykyään samaan tavuun kuuluvina eli diftongeina, vaikka ne historiallisesti kuuluvat eri tavuihin: onko tavutettava esim. rak-ka-us vai rak-kaus, tur-va-u-tu-a vai tur-vau-tu-a, heit-tä-y-ty-ä vai heit-täy-ty-ä? Tällaisten ongelmallisten vokaaliparien jälkimmäisenä vokaalina on aina u tai y. Virsi- ja muiden laulutekstien runoilijoille kysymys on tärkeä, koska sanat on sovitettava sävelmään niin, että yhtä säveltä kohti tulee normaalisti yksi tavu.

Kielilautakunta käsitteli kysymystä maist. Taru Kolehmaisen alustuksen pohjalta. Todettiin, että vanhoista kansanmurteista länsimurteissa on tällaisissa tapauksissa yleensä tavunraja, savolaismurteissa ja savolaisvaikutteisissa pohjalaismurteissa diftongi. Nykyisessä yleiskielessä eivät alueelliset erot enää ole yhtä selviä. Lautakunnan keskuudessaan tekemä koe osoitti, että umpitavussa jälkimmäinen vokaali käsitetään herkemmin eri tavuun kuuluvaksi kuin avotavussa (samansuuntaisen koetuloksen on esittänyt Kaisa Häkkinen kirjoituksessaan ”Suomen yleiskielen tavuttamisesta”, Rakenteita, 1978, s. 13–28). Kaikissa koesanoissa saivat kuitenkin molemmat tavutustavat kannatusta. (Koesanat olivat vinous, rikkaus, vinouden, rikkauden, tapaus, silmäys, pamaus, näpsäys, sokeutua, jättäytyä, sokeuttaa, tuoreuttaa, jakauma, haavauma, tipauttaa, säikäyttää, tipautan, säikäytän, sahauttaa ja maalauttaa). Katsottiin, ettei ääntämystä ole tarpeen sitoa tavutusohjeisiin.

Lautakunta oli edelleen sitä mieltä, että diftongeja luetellessaan kielioppaat eivät voi ottaa jyrkkää kantaa. Tähänastinen kanta, jonka mukaan ensi tavua kauempana on vain i-loppuisia diftongeja, on liian kategorinen: jälkitavuissa tavataan erityisesti avotavussa mutta monien kielitunteen mukaan umpitavussakin u- ja y-loppuisia diftongeja. Koska kaikissa kyseeseen tulevissa sanatyypeissä tavataan nykyisessä yleiskielessä sekä diftongi- että vokaaliyhtymä-ääntämystä, ei pidetty tarpeellisena antaa liioin ohjetta, joka sitoisi virsirunoutta enempää kuin muutakaan runoutta.

Toisaalta katsottiin, että yhdistämätöntä sanaa ei pitäisi kirjoituksessa jakaa riveille kahden vokaalin välistä silloinkaan, kun vokaalit voidaan käsittää vokaaliyhtymäksi.

Katsottiin, että myös lukemisen alkeisopetuksessa on kumpikin tavaustyyppi mahdollinen. Tarkasteltua tavutuspulmaa ei pitäisi alkeisopetuksessa tarpeettomasti tähdentää.
Kielikello 2/1980
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »