Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 8 (1976)

Maamme julkinen nimistönhuoltotyö

Tämä Kielikellon numero on pääosin tehty Suomen nimiarkistossa. Nimiarkisto on alansa valtakunnallinen keskusarkisto ja tutkimuslaitos, joka toimii nimistönhuoltoelimenä samalla tapaa kuin Nykysuomen laitoksen kielitoimisto yleisenä kielenhuoltoelimenä.

Nimiarkiston nimistönhuoltotyö sai virallisen luonteen 1957. Tuolloin eduskunta toivomuksessaan nimesi silloisen Sanakirjasäätiön paikannimiarkiston siksi asiantuntijaelimeksi, jolta hallinnollisten virastojen ym. laitosten tulee pyytää lausunto suomenkielisiä nimiä koskevissa asioissa. Nimistönhuolto oli kuulunut kyllä arkiston ohjelmaan ennen eduskunnan toivomustakin: se oli mainittu jo paikannimien keruun tarpeellisuutta perusteltaessa silloin kun keruutyöhön ryhdyttiin vuosisadan vaihteessa. Henkilönnimien muuttamista koskevat lausunnot lääninhallituksille antaa Suomalaisuuden Liitto. Tarpeen vaatiessa sekin kuulee asiantuntijana nimiarkistoa.

Käytännössä nimistönhuolto perustuu aitoon kansan käyttämään nimiainekseen, jonka koulutetut nimestäjät ovat muistiinpanneet itse paikalla. Nimiarkistossa on nyt n. 1 900 000 lippua paikannimiainesta pitäjittäin aakkosjärjestyksessä. Tästä aineksesta n. 2/3 sisältyy yhtenäisesti aakkostettuun yleiskokoelmaan tai -hakemistoon. Lisäksi arkisto sisältää vanhoista asiakirjalähteistä poimittua paikan- ja henkilönnimiainesta n. 237 000 lippua, arkistokuntoista etu- ja puhuttelunimiainesta n. 70 000 lippua ja muokkaamatonta ainesta n. 260 000 lippua. Vuonna 1970 käytössä olleista sukunimistä on aakkosellinen, yleisyyden mukainen ja nimenloppujen mukaan aakkostettu luettelo. Karttakokoelmissa on yli 13 000 lehteä. Arkistossa on lisäksi nimistötieteellinen kirjasto.

Maamme aktiivista nimistönhuoltoa haittaa nimiä koskevien lakien ja asetusten puutteellisuus, hajanaisuus ja vanhentuneisuus. Paikannimien keruun keskeneräisyys ja arkiston työvoiman niukkuus vaikeuttavat osaltaan nimistönhuoltoa. Se ei kuitenkaan edes lakien ja asetusten turvin voi milloinkaan olla kyllin tehokasta eikä ajantasaista pelkästään nimiarkiston tai muun laitoksen voimin, vaan siinä tarvitaan jokaisen nimiasioita harrastavan kansalaisen valppautta ja vastuuta. Nimiarkisto ottaa kiitollisena vastaan nimiä koskevia huomioita ja huomautuksia ja yrittää välittää tietoa suositettavasta käytöstä edelleen.
Kielikello 8 (1976)
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »