Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 7 (1974)

Kielilautakunnan suosituksia

Viitattu kohta

Kielenhuolto on vieronut sellaista passiivin partisiippien käyttöä kuin esimerkissä viitattu tapaus: se ei näet liity transitiiviseen käyttöön kuten mainittu tapaus (mainita tapaus, mutta viitata tapaukseen). Kuitenkin seuraavanlaiset esimerkit ovat hyvin yleisiä varsinkin lehtikielessä: Otteita kohutusta Neste-kirjasta; Kiistelty ydinpolttoainesopimus allekirjoitettiin; Trotskin paljon keskusteltu sähkösanoma; Suomen puhutuin poikamies; kiinnostava ja väitelty rooli.

Näille tapauksille on luonteenomaista, kuten professori Risto Tuomikoski on huomauttanut, että vaikka asianomaiset verbit eivät ole transitiivisia, niin niihin liittyvä määrite (viitata johonkin, puhua jostakin jne.) ei ole myöskään varsinainen adverbiaali: sitä ei voi korvata adverbilla (esim. ei: viitattiin sinne, vaan: viitattiin siihen, ei: puhuttiin sieltä, vaan: puhuttiin siitä); se on ns. intransitiiviobjekti.

Tämä käyttö on ilmeisesti ruotsin kielen mallin mukaista (puhuttu ’omtalad’, uskottu ’betrodd’ jne.) eikä vanhastaan kansanomaista. Kuitenkin esim. uskottu mainitaan jo Gananderin sanakirjassa 1700-luvulla. Nykysuomen sanakirja on huomautuksetta ottanut mukaan esimerkit kertomallamme tavalla ’tavalla, josta kerroimme’ ja paljon puhuttu yritys.

Keväällä 1973 kielilautakunta katsoi, että muutamat partisiipit näin käytettyinä olivat tulleet siksi yleisiksi, että ne oli hyväksyttävä, vallankin kun niiden kiertäminen usein veisi kömpelömpiin ilmauksiin. Hyväksyttävinä pidettiin seuraavia: huhuttu, kerrottu, keskusteltu, puhuttu (yhteydessä paljon puhuttu), viitattu (hieman epäröiden); luotettu, uskottu. Ne tarkoittavat jotakin puheena, keskustelun alaisena olevaa tai ollutta tai sitten määrätapaista suhtautumista. Pidetty-sanan tällaista käyttöä (pidetty opettaja) ei suositella, koska vastaava transitiivinen käyttö (pidetty puku) häiritsee.
Kielikello 7 (1974)
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »