Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 7 (1974)

Kielilautakunnan suosituksia

Harakkoihin – harakoihin?

Setälän ”Suomen kielioppiin” on sen ensimmäisestä, 1898 ilmestyneestä painoksesta lähtien sisältynyt sääntö, jonka mukaan nelitavuisissa monikon partitiivi- ja genetiivimuodoissa esiintyy avotavun edellä heikko aste: kaupunki – kaupungeita, kaupungeiden, harakka – harakoita, harakoiden, asunto – asunnoita, asunnoiden. Vaikka tätä sääntöä seurasi maininta ”toisinaan muissakin sijoissa, esim. asunnoihin = asuntoihin”, niin tuli tavaksi hyväksyä yleiskielessä tuo heikko aste vain partitiivissa ja genetiivissä. Lisensiaatti Terho Itkosen ehdotuksesta tästä luovuttiin v. 1958. Hän oli tutkimuksen perusteella tullut siihen tulokseen, että partitiivi ja genetiivi eivät tämän tyypin sanoissa ole erikoisasemassa, vaan että taivutus oli jakautunut tyypeittäin. Toisissa sanoissa partitiivi ja genetiivi ovat lähes aina tai ainakin useimmiten diftongittomat ja vahva-asteiset (kaupunki – kaupunkeja, kaupunkien), ja silloin myös essiivi, illatiivi ja komitatiivi ovat vahva-asteiset (kaupunkeina, kaupunkeihin, kaupunkeineen), toisissa taas partitiivi ja genetiivi olivat diftongilliset ja heikkoasteiset (mansikka – mansikoita, mansikoiden) ja silloin myös muut sijat ovat heikkoasteiset (mansikoina, mansikoihin, mansikoineen). Päinvastaiset muodot (kaupungeita, kaupungeina ja mansikkoja, mansikkoihin) ovat harvinaisia. Sen sijaan esim. sanasta fyysikko esiintyy melko yleisesti molemmantyyppistä taivutusta (fyysikkoja, fyysikkoina ja fyysikoita, fyysikoina), vaikka edellinen taivutustapa on tavallisempi.
Kielikello 7 (1974)
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »