Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1983

Esko Koivusalo

Sanasuosituksia

Keskiasteen kanttori

Lehti-ilmoituksen mukaan Mikkelin hiippakunnalta sai hakea 30.6.1982 mennessä Kiteen seurakunnan ”keskiasteen kanttorin virkaa”. Eikä tämä ole ainoa tapaus. Samannimistä virkaa on kuulutettu haettavaksi jo monissa seurakunnissa.

Kysymys ei ole siitä, että seurakunta palkkaisi keskiasteelle kanttorin. Ilmoituksessa tarkoitetaan virkaa, johon valittavalla tulee olla ”keskimmäisen asteen kanttorin tutkinto”. Kirkollishallinto on lähtenyt seurailemaan säädöstekstin laadinnassa koulunuudistajien esimerkkiä. Kirkkolakia on 24. heinäkuuta 1981 uusittu mm. siten, että pykälän 243 toinen momentti sai tällaisen muodon:

Vakinaisiin kanttorin virkoihin vaadittavat tutkinnot ovat ylimmän, keskimmäisen ja alimman asteen kanttorin tutkinto. Viran haltijalta vaaditaan yleensä vähintään keskimmäisen asteen tutkinto. Tuomiokapituli voi kuitenkin, milloin seurakunnan pienuus tai muut erityiset olosuhteet vaativat, myöntää seurakunnalle luvan perustaa seurakunnan ainoaksi kanttorin viraksi alinta tutkintoa edellyttävän viran. Tällainen virka voi olla täyttä työaikaa edellyttävä, osa-aikainen tai sivutoiminen.

Kun näitä virkoja on julistettu haettavaksi, on ”keskimmäisen asteen tutkinnon suorittanut kanttori” lyhennetty ”keskiasteen kanttoriksi”. Tiedossani ei ole, onko puhuttu myös yläasteen ja ala-asteen kanttoreista. On tässä ainakin se logiikka, että keskiaste sijoittuu ala- ja yläasteen väliin. Koululainsäädännössä keskiaste tulee yläasteen jälkeen.

Mistä tällaista kielenkäyttöä leviää yhteiskuntaamme? Yksi syyllinen on ammattiyhdistysliike. Kun palkkausta on tarpeen porrastaa, on keksittävä uusia virkanimikkeitä. Mutta kun vanhojen veroisia on vaikea keksiä, ajaudutaan lopulta ”alimman asteisiin” virkanimikkeisiin. Luulisi, että palkankorotuksia voi järjestää muuttamatta vakiintuneita nimikkeitä.

Lakia on kanttoria valittaessa noudatettava, mutta laissa ei puhuta keskiasteen kanttorista vaan eriasteisista tutkinnoista. Viran nimi on kanttorin virka, ja tätä tulisi hakuilmoituksessa käyttää varsinaisena nimikkeenä, joka yleensä ladotaan muuta tekstiä isommin kirjaimin. Asteita ei pidä ottaa itse nimikkeeseen. Riittää kun hakuilmoituksessa kerrotaan, minkä asteen tutkinto kanttorilta vaaditaan.
Kielikello 1/1983
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »