Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1989

pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirjantarkistaja

Kielenkäytössä on ollut jatkuvana sekaannuksen ja kielitoimiston neuvonnassa kysymysten aiheena tarkastaa ja tarkistaa -verbien käyttö, erityisesti niiden käyttö kokoustekniikassa. Näihin asti voimassa olleen yhdistyslain 14. §:ssä puhutaan pöytäkirjan tarkistamisesta ja kunnallislain 31. §:ssä pöytäkirjan tarkastamisesta. Tämän mukaan tehtävään valituista on käytetty nimiä pöytäkirjantarkistaja ja pöytäkirjantarkastaja.

Verbien merkitysero näkyy esimerkiksi Nykysuomen sanakirjasta:

tarkastaa 1) ottaa selvää jostakin, tutkia, tutkistella,

2) käydä läpi, tutkia jonkin asianmukaisuuden, vikojen tm. toteamista (ja korjaamista) varten (us. virallisesti).

tarkistaa 1) tarkastamalla (ja virheellisyydet korjaamalla) varmistautua siitä, että jokin on asianmukainen, kunnossa, oikea, paikkansapitävä; kontrolloida. – Erik. tarkastaa ja oikeaksi havaitsemisen tai mahdollisten virheiden korjaamisen jälkeen hyväksyä tai vahvistaa.

2) tehdä asian vaatimat korjaukset, oikaista, muuttaa.

Uudessa yhdistyslaissa, joka tulee voimaan 1.1.1990, tehtävä on muotoiltu seuraavasti:

”Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.” Lautakunta suosittaa tämän lainmuutoksen jälkeen yhdistyksille käytettäväksi sanaa pöytäkirjantarkastaja.
Kielikello 3/1989
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »