Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1989

Eija-Riitta Grönros

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

Eräs muutos

Kielioppaissa ja sanakirjoissa on tähän asti suositettu, että eräs-sanaa käytettäisiin vain viitattaessa johonkin sellaiseen, ’jonka puhuja tai kirjoittaja tietää mutta jättää tarkentamatta’ (esim. eräänä päivänä, täällä kävi eräs mies) ja toisaalta merkityksessä ’muutama’ (esim. eräitä vuosia sitten). Suositusten mukaan eräs-sanaa ei siis olisi saanut käyttää seuraavasti: ”Kotka on eräs tärkeimmistä satamistamme”, ”Mainitsemasi asia on vain eräs syy siihen, että – –”. Tällaisissa tapauksissa eräs viittaa johonkin, mikä ei jää kuulijalle tai lukijalle tuntemattomaksi, ja siksi sen sijasta on kehotettu käyttämään yksi-sanaa.

Tämän suosituksen opettaminen ja perusteleminen on kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Vuosikymmenien yrityksistä huolimatta oppi ei ole mennyt perille, ja hyvätkin kirjoittajat ovat yleisesti käyttäneet eräs-sanaa suositusten vastaisesti. Toisaalta on ollut vaikea osoittaa, että tällaisesta käytöstä olisi mitään haittaakaan tiedonkulun kannalta. Sen vuoksi tekeillä olevan Suomen kielen perussanakirjan toimitus esitti suomen kielen lautakunnalle, että eräs-sanan käytön suosituksia väljennettäisiin ja hyväksyttäisiin sanalle myös merkitys ’yksilö jostakin ryhmästä, yksi useasta’ (synonyymeina yksi, muuan). Lautakunta katsoi kokouksessaan 13.3.1989, että ehdotettu väljennys on aiheellinen, ja kannatti sitä yksimielisesti.

Enää ei siis ole suositusten vastaista sanoa: ”Tämä on vain eräs keino selvitä tilanteesta”, ”Siinä on varmasti eräs syy siihen, että – –”, ”Kotka on eräs tärkeimmistä satamistamme”. Eräs-sanan sijasta näissä voi tietenkin edelleen käyttää myös yksi-sanaa tai asian voi ilmaista kokonaan ilman pronominia: ”Kotka on yksi tärkeimmistä satamistamme” tai ”Kotka on tärkeimpiä satamiamme”.
Kielikello 3/1989
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Eräs menestystarina (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »