Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Arkiston haku

Kaikki aihepiirit:
Ääntäminen

Eri kielimuodot
asiakasviestintä
erikoiskielet
EU-kieli
kielen historia
kirja-, yleis- ja puhekieli
lapsenkieli
murteet ja slangi
nuorten kieli
selkokieli
suomi toisena kielenä, S2
tieteen kieli
virka- ja säädöskieli

Kieli käytössä
kielen muuttuminen
kielen vaihtelu
kieli ja asenteet
kieli ja tietotekniikka
kielioppi
kielten erot
kirja-, yleis- ja puhekieli
kirjoitusjärjestelmät
kohteliaisuus
puhetaito
sinuttelu ja teitittely
teksti ja tyyli
tekstin laadinta
viestinten kieli
virkakieli
vuorovaikutus

Kieli yhteiskunnassa
hallinnon kieli
kaksi- ja monikielisyys
kannanotot
kielenhuolto
Kielikello
Kielitoimisto
muut kielet
suomen kieli
kielentutkimus ja -opetus
kielipolitiikka
kielitietoisuus
Kotimaisten kielten keskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
koulutuksen kieli
lakikieli
nimistönhuolto
nuorten kieli
sanakirjat
suomen kielen lautakunta
tekstintutkimus ja -opetus
tietokirjallisuus
uskonnon kieli
vähemmistökielet

Lauserakenne
kongruenssi
nominien keskinäinen kongruenssi
subjektin ja predikaatin kongruenssi
lauseenjäsenet
omistusliite
pronominit
rakenteet ja lausetyypit
rektiot
sanajärjestys
sijamuodot
suositukset
verbit
aikamuodot
aktiivi ja passiivi
tapaluokat
vertailu
virkkeenmuodostus
yksikkö ja monikko

Merkitys
kiertoilmaukset
merkityslainat
sanat
sanonnat

Muut kielet
anglismit
arabia
balttilaiset kielet
bulgaria
heprea
kääntäminen
karjala
kreikka
kurdi
kurmandži
latvia
liettua
meänkieli
muiden kielten vaikutus
nimet
norja
persia
puola
ranska
romani
ruotsi
ruotsinsuomi
saame
saksa
somali
svetisismit
tanska
tšekki
turkki
udmurtti
ukraina
ukraina
unkari
valkovenäjä
venäjä
viittomakieli
viro

Muuta
aineistoja
hakemistot
julkaisuja
kielestä mediassa
kieliopit
kielioppaat
kielipalkinnot
muistokirjoitukset
standardit
tapahtumat
tietokirjallisuus

Nimistö
asukkaannimet
erisnimet ja yleisnimet
henkilönnimet
kotimaiset
ulkomaiset
julkishallinnon nimet
kielten ja kansojen nimet
kunnannimet
maidennimet
merkitys ja tausta
merten nimet
Nimiarkisto
nimimerkit
nimistönsuunnittelu
oikeinkirjoitus
osoitenimet
paikannimet
kaavanimet
kotimaiset
ulkomaiset
rakennusten nimet
kotimaiset
ulkomaiset
saarennimet
suositukset
taivutus
tapahtumien, ohjelmien ym. nimet
teiden ja reittien nimet
tuotemerkit
vieraskieliset nimet
YK:n paikannimityö
yritysten ja yhteisöjen nimet

Oikeinkirjoitus
iso vai pieni alkukirjain
luetelma, luettelo
lyhenteet
nimet
numerot ja merkit
erikoismerkit
lukumääräilmaukset
osoitteet ja koodit
päiväys ja aika
prosenttimerkki
puhelinnumerot
rahayksiköt ja valuutat
ongelmasanoja
otsikot
suositukset
tavutus
välimerkit
ajatusviiva
heittomerkki
huutomerkki
kaksoispiste
kenoviiva
kysymysmerkki
lainausmerkit
pilkku
piste
puolipiste
sulkeet
välilyönti
vinoviiva
yhdysmerkki
vieraat kielet
vierassanat
yhdyssanan alkuosa
yhteen vai erilleen

Sanasto
aakkostus
erikoiskielet ja termit
EU-sanat
historiaa
johdokset
kuvailevat sanat
lainasanat
lyhenteet
merkitys
murteet, slangi ja puhekieli
sanaluokat
sananmuodostus
suositukset
tyyli
uudissanat
vierassanat
yhteen vai erilleen
yksikkö ja monikko

Taivutus
äännevaihtelut
lukusanat
lyhenteet
nimet
nominit
suositukset
tittelit
verbit
vertailu
vierassanat

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Iloa kielistämme!

Kielilautakuntien yhteinen seminaari 23.11. klo 13–17 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »