Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikellon sähköisen arkiston yleiset käyttöehdot

Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä sopimus) sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen tarjoamaan Kielikellon sähköiseen arkistoon (jäljempänä palvelu).

Sopimuksessa palvelun aineistolla tarkoitetaan artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, esitteitä sekä kaikkea palvelussa olevaa Kotimaisten kielten keskuksen tai jonkin toisen tahon tuottamaa aineistoa.

 

Käyttäjän ja palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Aineistoa (artikkeleita ja niiden osia) ei saa levittää, julkaista, kopioida, saattaa  yleisön saataville eikä hyödyntää kaupallisesti ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Kotimaisten kielten keskuksen lupaa. Jos aineiston käyttöön on saatu lupa, tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

Palvelun, aineiston sekä niiden ylläpitämisessä käytettävien ohjelmistojen omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Kotimaisten kielten keskukselle tai sen lisenssinantajalle.

Kotimaisten kielten keskus pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Se ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta ja  virheettömyydestä eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan.

Kotimaisten kielten keskuksella on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja palvelun käytössä tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

 

Palvelun ylläpito ja virhetilanteet

Kotimaisten kielten keskus ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Se ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheestä.

 

Sopimuksen käyttöehtojen muutokset

Kotimaisten kielten keskuksella on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan palvelun välityksellä.

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »