Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Käyttöehdot

Kielikellon sähköisen arkiston yleiset käyttöehdot

Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä sopimus) sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen tarjoamaan Kielikellon sähköiseen arkistoon (jäljempänä palvelu).

Sopimuksessa palvelun aineistolla tarkoitetaan artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, esitteitä sekä kaikkea palvelussa olevaa Kotimaisten kielten keskuksen tai jonkin toisen tahon tuottamaa aineistoa.

 

Käyttäjän ja palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Aineistoa (artikkeleita ja niiden osia) ei saa levittää, julkaista, kopioida, saattaa  yleisön saataville eikä hyödyntää kaupallisesti ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Kotimaisten kielten keskuksen lupaa. Jos aineiston käyttöön on saatu lupa, tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

Palvelun, aineiston sekä niiden ylläpitämisessä käytettävien ohjelmistojen omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Kotimaisten kielten keskukselle tai sen lisenssinantajalle.

Kotimaisten kielten keskus pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Se ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta ja  virheettömyydestä eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan.

Kotimaisten kielten keskuksella on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja palvelun käytössä tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

 

Palvelun ylläpito ja virhetilanteet

Kotimaisten kielten keskus ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Se ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheestä.

 

Sopimuksen käyttöehtojen muutokset

Kotimaisten kielten keskuksella on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan palvelun välityksellä.

Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »