Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on päättää suomen yleiskieltä koskevista yleisluonteisista ja periaatteellisista kysymyksistä.

Suomen kielen lautakunta on kielenhuollon asiantuntijaelin. Lautakunnassa on 4–8 jäsentä, joista yksi on tutkimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluva. Jäsenet nimittää Kotimaisten kielten keskuksen johtaja. He ovat suomen kielen tutkijoita sekä kielenkäytön ammattilaisia, kuten äidinkielen opettajia, toimittajia, suomentajia. Lautakunta päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista ja esittää kannanottoja sekä kielenkäytöstä että kielipolitiikasta. Lautakunnan käsittelyyn tulevia asioita ehdottavat yleensä Kielitoimiston tutkijat, Kielitoimiston sanakirjan toimittajat sekä lautakunnan jäsenet itse. Lautakunnan käsitteltäväksi voi kuitenkin esittää tärkeänä pitämäänsä kielenkäytön kysymystä kuka tahansa. Toimikausi on kolmevuotinen.

Lautakunnan jäsenet toimikaudella 2015–2018:

professori Jaakko Leino (puheenjohtaja)
toimittaja Ville Eloranta
opetusneuvos Minna Harmanen
kielenhuolto-osaston (Kielitoimiston) johtaja Salli Kankaanpää
kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä
nimistönsuunnittelija Kaija Mallat
suomentaja Sampsa Peltonen
professori Jari Sivonen

Sihteerinä toimii Sari Maamies (Kotimaisten kielten keskus).

 

Lautakunnan suosituksia ja kannanottoja on koottu Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuille, ja ne julkaistaan myös Kielikellossa.

 Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »