Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello-verkkojulkaisun palautetietojen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 17.4.2009

1. Rekisterinpitäjä
Stellatum Oy
Y-tunnus 1524043-7
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
vaihde 09 2245 210
faksi 09 2245 211

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Anne Paavilainen, markkinointijohtaja
anne.paavilainen[at]stellatum.fi
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Kielikello-lehti-verkkojulkaisun palautetietorekisteri, jota Stellatum Oy ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Palautetietojen keräämisen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta tai esittää kysymyksiä Kielikello-lehden toimitukselle. Palautteenantajan pyynnöstä rekisterinpitäjä pyrkii selvittämään palautteessa esitetyn kysymyksen tai järjestämään muun yhteydenoton palautteen asianmukaiseksi käsittelemiseksi.
Palautelomakkeella kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti.

5. Rekisterin tietosisältö:
Kielikello-lehti-verkkojulkaisun palautesivuilla kerätään seuraavat tiedot:
– nimi (ei pakollinen)
– puhelinnumero (ei pakollinen)
– sähköpostiosoite (ei pakollinen)
Jos käyttäjä haluaa antaa nimi- ja yhteystiedot, annettujen tietojen perusteella syntyy palautetietorekisteri. Tiedot on tarkoitettu ainoastaan palautteen keräämiseen Kielikello-verkkojulkaisun kehittämistä varten ja tarvittaessa palautteen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Tietoja säilytetään asian käsittelyn ajan. Palautteet, joiden rekisterinpitäjä ei katso edellyttävän yhteydenottoa palautteenantajaan, poistetaan rekisteristä yhden kuukauden kuluessa palautteen saapumisesta rekisterinpitäjälle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot antaa käyttäjä itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Palautteet tulevat Kielikello-lehden toimitukseen sähköpostilla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu toimituksen työntekijöihin. Pääsy palautetietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palaute tulostetaan vain tarvittaessa.
Palautteessa annettuja tietoja luovutetaan palautteen käsittelemiksi vain sille taholle, jota annettu palaute koskee.


9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.
Käyttäjän pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »