Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello-verkkojulkaisun käyttäjätietojen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 17.4.2009

1. Rekisterinpitäjä
Stellatum Oy
Y-tunnus 1524043-7
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
vaihde 09 2245 210
faksi 09 2245 211

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Anne Paavilainen, markkinointijohtaja
puhelin 09 2245 210
faksi 09 2245 211
anne.paavilainen[at]stellatum.fi
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Kielikello-lehti-verkkojulkaisun käyttäjärekisteri, jota Stellatum Oy ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Kielikello-lehti-verkkojulkaisun käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan eli niin kauan kuin lehden tilaus on voimassa.

5. Rekisterin tietosisältö:
Kielikello-lehti-verkkojulkaisun käyttäjärekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:
– tilaajanumero
– etunimi
– sukunimi
– sähköpostiosoite
Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan eli niin kauan kuin lehden tilaus on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot antaa käyttäjä itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteröityminen sivuston käyttäjäksi on suojattu SSL-yhteydellä. Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän toimeksisaajan järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän ja toimeksisaajan työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta 2).

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26. §:n mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot ja oikeus vaatia tiedon oikaisua.
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.
Käyttäjän pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »